Industri / Process

Vi utför rörinstallationer inom industri och industriella processystem. Även tekniska installationer i t ex biogasanläggningar. Här ställs höga krav på kompetens och kvalitet. Vi medverkar med konstruktiva förslag och lösningar för att snabbt och säkert nå mål och resultat som motsvarar uppdragsgivarens krav och förväntningar. 

Entreprenadformen kan vara utförandeentreprenad eller totalentreprenad.

Vi driver ett ansvarsfullt miljö- och kvalitetsarbete och behärskar industrins krav på svetsteknik. Våra svetsare innehar för branschen erforderliga licenser inklusive t ex auktorisation för Säker Vatteninstallation.

Handplockade team med samlad kompetens och resurser från olika kompletterande verksamhetsområden. Partnering är en säker väg till kompetenta, effektiva arbetsgrupper.

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se