Vi utför rörinstallationer inom industri och industriella processystem samt tekniska installationer i exempelvis biogasanläggningar och fjärrvärmeanläggningar.

Vi erbjuder helhetslösningar för hela processen, från rådgivning och projektering, till installation. Genom våra medarbetares långa erfarenhet tillsammans med flexibla och effektiva arbetssätt säkerställer vi att leveransen uppfyller såväl kravställarens som kundens specifika behov.  

Våra licenssvetsare jobbar med svetsuppdrag inom pappers- och processindustri, värmeverk, fjärrvärme, kulvert, undercentraler, pannor, sjukhus, läkemedelsindustri m.m., i ett geografiskt upptagningsområde som sträcker sig från Sundsvall till Malmö.  

Sandbäckens är certifierade enligt EN 1091-1 samt 
ISO 3834-2.

Välkomna att kontakta oss!

Sandbäckens Industri Mitt AB

Ånghammargatan 6-8, 721 33 Västerås

VD

Magnus Runesson

e-post: magnus.runesson@sandbackens.se
Telefon: 070-715 27 19

Carl Runesson

e-post carl.runesson@sandbackens.se
Tel: 070-745 12 63

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se