Nyhetsarkiv

​Sandbäckens utför VS-installationer i Kv Målet, Nyköping

Publicerad 2018-12-05

Sandbäckens Rör i Nyköping har erhållit förtroendet av Bygga Bostäder AB att utföra VS-installationer i samband med utbyggnaden av kv Målet inom stadsdelen Brandholmen i Nyköping.

Uppdraget omfattar 90 lägenheter och arbetet, som startade i april 2018, pågår nu för fullt.
Den första etappen beräknas vara färdigställd under våren 2019 och lagbas för Sandbäckens leverans är Henrik Povén.

För mer information kontakta

Thomas Mellberg, VD
Sandbäckens Rör i Nyköping AB
e-post: thomas.mellberg@sandbackens.se
Telefon: 0155-45 53 30, 070-745 03 20

​Sandbäckens och Rörproduktion installerar kompletta VS- och sprinkleranläggningar i nytt vårdboende

Publicerad 2018-11-30

Sandbäckens och Rörproduktion har erhållit förtroendet att leverera samtliga VS-installationer samt en komplett sprinkleranläggning i samband med byggandet av ett nytt vårdboende i Linköpings stadsdel Vallastaden. VS-entreprenaden omfattar även ledningsdragning för en central dammsugaranläggning.

Det nya moderna vårdboendet kommer att omfatta 60 lägenheter samt en dagverksamhet för cirka 10 personer. Byggnaden kommer även omfatta gemensamma sociala ytor, ett vårdbad samt ett orangeri.

Uppdragsgivare är Bernhardsson & Carlsson och under våren 2019 beräknas arbetena vara färdigställda och vårdboendet redo att öppna sina dörrar.

För mer information kontakta

VS-entreprenaden

Jens Johansson, projektledare
Sandbäckens/Rörproduktion i Linköping
e-post: jens.johansson@sandbackens.se; Telefon: 076- 000 26 72

Sprinklerentreprenaden

Niklas Wahlström, projektledare, Sprinkler
Sandbäckens Sprinkler Mitt AB
e-post: niklas.wahlstrom@sandbackens.se; Telefon 073-084 00 57

Sandbäckens levererar ett komplett VS-paket när Trosa får en ny ICA-butik

Publicerad 2018-11-29

Sandbäckens Rör i Nyköping har erhållit förtroendet av Uppdragspartner AB att leverera ett komplett VS-paket i samband med byggandet av ett nytt ICA Kvantum i Trosa. Den nya byggnaden som även kommer att omfatta ett apotek, ersätter den befintliga butiken, ICA Trossen.

-  Vi är mycket stolta över förtroendet att som en totalentreprenad få installera en komplett VS-anläggning omfattande värme, vatten, sanitet samt komfortkyla i samband med byggandet av den nya ICA Kvantum butiken, säger Thomas Mellberg, VD, Sandbäckens Rör i Nyköping AB.

Den nya ICA-butiken, som kommer att bli cirka 3 300 kvm stor, byggs enligt systemet Miljöbyggnad Guld. Dessutom kommer nya butiken att använda geotermisk energilösning där både värme och kyla fångas upp genom borrhål från jordens inre.

Sandbäckens uppdrag omfattar den totala butiksytan inklusive utrymmen såsom personallokaler och lager. 

Arbetet startar omgående och arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av september 2019.
Slutkund är ICA Fastigheter.

För mer information kontakta

Thomas Mellberg, VD
Sandbäckens Rör i Nyköping AB
e-post: thomas.mellberg@sandbackens.se
Telefon: 0155-45 53 30, 070-745 03 20

Illustration: ICA Fastigheter 

Sandbäckens expanderar och etablerar VS-verksamhet i Västerås

Publicerad 2018-10-30

Sandbäckens fortsätter sin lönsamma tillväxtresa och tar ytterligare ett strategiskt steg genom att expandera sin verksamhet i Västerås och etablera en VS-verksamhet.

Verksamheten kommer att erbjuda VS-installationer och VS-service inom alla typer av fastigheter och miljöer. Från privata bostäder till offentliga och kommersiella fastigheter samt industriella byggnader. 

-  Vi har under en längre tid sett en stor utvecklingspotential i Mälardalen med Västerås som utgångspunkt. Regionen är under fortsatt stark tillväxt och nu tar vi steget med ambition att, snabbt utveckla och etablera en attraktiv och framgångsrik VS-leverantör, för att tillsammans med vår befintliga fjärrvärmeverksamhet möta marknaden i Västerås, säger Mats Åström, Koncernchef.

Sedan 2015 är Sandbäckens etablerad i Västerås genom bolaget, Sandbäckens Industri Mitt AB. Verksamheten är specialiserade på installation och service av fjärrvärmeanläggningar och i dag har bolaget årsavtal med bland annat VME (Västra Mälardalens Energi och Miljö AB), Mälarenergi, och ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö).

-  Redan 2015 hade vi ambitionerna att etablera en VS-verksamhet i Västerås, men valde att prioritera och lägga fokus på att i första hand utveckla vår fjärrvärmeverksamhet. Nu är tiden inne att fullfölja vår plan, att bli en komplett leverantör av rörtekniska tjänster i Västerås, med omnejd, säger Mats Åström.

Arbetet med att etablera Sandbäckens nya VS-verksamhet i Västerås inleds omgående och kommer att ledas av Regionchef/Affärsutvecklingschef, André Roos tillsammans med Magnus Runesson, VD, Sandbäckens Industri Mitt AB.

-  Vårt mål är att efter årsskiftet vara redo för att möta våra kunder med en fullt fungerande verksamhet. I samband med etableringen kommer vi även att kunna erbjuda duktiga projektledare och VS-montörer en spännande resa och en ny arbetsgivare, känd för sin unika Sandbäckens-anda. Rekryteringsprocessen att skapa vårt framtida VS-team drar vi igång omgående, säger André Roos.

Sandbäckens är idag en av de ledande leverantörerna av rörtekniska tjänster i Sverige. Genom en offensiv och strategisk tillväxt består idag Sandbäcken-koncernen av 26 dotterbolag, med etableringar framförallt i mellan och södra Sverige.

Sandbäckens region Öst omfattar idag VS-bolag i Motala, Linköping, Norrköping, Nyköping, Katrineholm och Örebro. Efter etableringen av VS-verksamheten i Västerås stärker Sandbäckens sin marknadsposition ytterligare i en region som är under kraftig utveckling under en lång tid framöver.

För mer information kontakta

Mats Åström, Koncernchef
e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40

eller

André Roos,  Regionchef Öst/ Affärsutvecklingschef
e-post: andre.roos@sandbackens.se
Telefon: 076- 000 26 01

​Sandbäckens utför VS-installationerna när Motala får ny Coop-butik

Publicerad 2018-10-16

Sandbäckens har erhållit förtroendet av Wästbygg att installera samtliga VS-installationer inklusive komfortkyla när Motala får en ny Coop-butik. Slutkund är NREP.

Den cirka 2 800 m2 stora butikslokalen beräknas vara färdigställd för invigning under hösten 2019.

För mer information kontakta

Jari Grönberg, VD
Sandbäckens Rör i Linköping AB
e-post: jari.gronberg@sandbackens.se
Telefon: 0760-00 26 70

​Sandbäckens levererar kompletta VS-paket vid nyproduktion av lägenheter i Motala

Publicerad 2018-10-11

Sandbäckens har tecknat samverkansavtal med NCC avseende nyproduktion av lägenheter i bostadsområdet Gamla Stan i Motala.

Första etappen avser två huskroppar, med ett 40-tal lägenheter. Sandbäckens uppdrag omfattar installation av värme, vatten, spillvatten och undercentraler i de tre våning höga husen.

Vi har påbörjat vårt uppdrag och just nu pågår installationerna i bottenplattorna. Projektet genomförs i enlighet med miljödeklarationen, SundaHus, minst klass C+ vilket innebär att särskild hänsyn tas i alla våra val av material och produkter, säger Jens Johansson, Projektledare, Sandbäckens.

Slutkund är Platen och lägenheterna beräknas stå färdigställda under hösten 2019.

För mer information kontakta

Jari Grönberg, VD
Sandbäckens Rör i Linköping AB
e-post: jari.gronberg@sandbackens.se
Telefon: 0760-00 26 70

(foto: Sandbäckens)

​Sandbäckens utför sprinklerinstallationerna i Torp köpcentrum

Publicerad 2018-10-10

Sandbäckens har av Peab erhållit förtroendet att installera en komplett sprinkleranläggning i samband med utbyggnaden av Torp köpcenter i Uddevalla.  Köpcentret kommer genom utbyggnaden att få ett rejält lyft då butiksytor för omkring 30 nya butiker och restauranger kommer att skapas.

Som totalentreprenör kommer Sandbäckens att leverera en komplett sprinkleranläggning inklusive bassäng och pumpcentral med tillhörande pumpar i det totalt cirka 60 000 m2 stora köpcentret. Installationerna kommer att utföras i såväl den cirka 16 500 m2 stora utbyggnaden som i samband med de omfattande ombyggnadsarbetena som kommer att genomföras i det befintliga köpcentret.

Slutkund är Thon Property AB och Thomas Helander, Sandbäckens Sprinkler Väst AB, är utsedd till projektledare.

Arbetet beräknas starta vid årsskiftet 2018/19 och beräknas vara färdigställt i november 2020.

För mer information kontakta

Per Herrlin
Affärsområdeschef Sprinkler
E-post: per.herrlin@sandbackens.se
Mobil: 070 -745 62 20

(Illustration Thon Property)

​Sandbäckens och Peab tecknat partneringavtal avseende VS-installationer i Kalmars nya psykiatrilokaler.

Publicerad 2018-09-28

Sandbäckens Rör i Kalmar AB har tecknat ett partneringavtal med Peab avseende VS-installationerna i samband med fas 2 i byggandet av Kalmars nya psykiatrilokaler. De nya lokalerna som byggs i direkt anslutning till Länssjukhuset i Kalmar kommer att göra det möjligt att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser under ett tak. Slutkund är Landstinget i Kalmar Län.

Sandbäckens uppdrag, som är en totalentreprenad i partnering, omfattar samtliga installationer inom VS och medicinska gaser i den nya byggnaden som kommer att ha en yta om cirka 25 000 m2, fördelade på 1-8 våningar.  I Sandbäckens uppdrag ingår även sidoprojekt i befintlig byggnad.

-  Jag är stolt över att vi har fått fortsatt förtroende, även under projektets produktionsfas. Vi har varit en del av projektet sedan starten 2016 där vi under fas 1, tillsammans med TN System, tagit fram samtliga systemhandlingar. Nu har arbetet påbörjats med detaljplaneringen inför höstens produktion, säger Christer Jonsson, VD, Sandbäckens Rör i Kalmar AB.

Projektet beräknas vara färdigställt under vintern 2021 för Sandbäckens uppdrag har Per Strandberg utsetts till projektledare och Fredrik Gustafsson till ansvarig montör.

För mer information kontakta

Christer Jonsson, VD
Sandbäckens Rör i Kalmar AB
e-post: christer.jonsson@sandbackens.se
Telefon: 072-062 03 40

Illustration: Uulas Krook och Tjäder ab

Patrik Kinnunen, utsedd till CFO inom Sandbäckens

Publicerad 2018-08-27

Den 5 november tillträder Patrik Kinnunen rollen som CFO inom Sandbäckens-koncernen. Patrik kommer närmast från ÅF där han varit anställd i 11 år, senast som Director Group Business Control. Patrik har tidigare haft olika chefsroller inom bland annat General Electric, Manpower, EDS och Arthur Andersen.

-  Jag vill hälsa Patrik varmt välkommen till Sandbäckens. Patriks erfarenhet och kompetens kommer att bli ett viktigt tillskott i Sandbäckens fortsatta tillväxtresa och vår pågående utveckling till att bli en modern och digitaliserad koncern med fokus på effektiva hjälpmedel och lösningar, säger Mats Åström, Koncernchef Sandbäckens.

-  Det skall bli spännande att börja på Sandbäckens, ett framgångsrikt bolag med höga tillväxtambitioner. Jag känner ett starkt engagemang för det nya ansvaret och jag ser verkligen fram emot att bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Patrik Kinnunen.

Patrik kommer att ingå i Sandbäckens koncernledning och rapportera direkt till undertecknad.

För mer information kontakta

Mats Åström

Koncernchef, Sandbäckens
Telefon: 072-050 22 40
E-post: mats.astrom@sandbackens.se

Christer Jonsson utsedd till VD för Sandbäckens Rör i Kalmar AB

Publicerad 2018-08-24

Christer kom till Sandbäckens i samband med verksamhetsövergången av Ömangruppen VS Teknik AB i Kalmar.

-   Jag vill hälsa Christer och våra nya medarbetare från VS Teknik varmt välkommen till Sandbäckens. Christers gedigna yrkeskunskap och erfarenhet kommer ge oss bästa tänkbara förutsättningar i vårt arbete att skapa en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare i Kalmar med omnejd, säger Mats Åström, Koncernchef Sandbäckens.

Christer Jonsson startade sin karriär som företagslärling har genom åren arbetat som VS-montör, arbetsledare, projektledare, platschef och filialchef inom bolag som NVS (Assemblin) och YIT (Caverion). Christer var också en av initiativtagarna till att 2015 starta ACE VS teknik som genom en verksamhetsövergång nu är en del av Sandbäcken-koncernen.

Christer, som tillträder sin nya roll per omgående, efterträder Torbjörn Carlsson som under våren utsågs till tf VD för Sandbäckens Rör i Kalmar AB. Torbjörn återgår nu till sina befintliga roller som VD för Sandbäckens Rör i Vetlanda AB tillika chef för Sandbäckens sydöstra region.

Sandbäckens Rör i Kalmar AB består idag av ett 20-tal medarbetare och utgår från nya lokaler på Franska vägen 5 A i Kalmar.

För mer information kontakta

Torbjörn Carlsson
Regionchef Sandbäckens region Sydöst
Telefon: 0383-75 51 03, 070-322 13 00
E-post: torbjorn.carlsson@sandbackens.se

eller

Christer Jonsson
VD, Sandbäckens Rör i Kalmar AB
Telefon:  072-062 03 40
e-post. christer.jonsson@sandbackens.se

​Sandbäckens övertar Ömangruppens VS-verksamhet i Kalmar

Publicerad 2018-07-09

Sandbäckens och Ömangruppen har per den 6 juli 2018 tecknat avtal avseende en verksamhetsövergång av Ömangruppen VS Teknik AB i Kalmar.

-  Vi är stolta över förtroendet och hälsar VS Tekniks medarbetare varmt välkomna till Sandbäckens. Deras engagemang, yrkeskompetens och breda erfarenhet kommer att bli ett starkt tillskott och en viktig framgångsfaktor i vårt arbete att etablera en framgångsrik verksamhet i Kalmar, säger Mats Åström, Koncernchef, Sandbäckens.

VS Teknik i Kalmar består av ett 20-tal medarbetare och omsättningen uppgick 2017 till cirka 50 Mkr.

-  Det känns tryggt att Sandbäckens, som en av Sveriges ledande VVS-koncerner, övertar vår VS-verksamhet och våra duktiga medarbetare i Kalmar. Vi kommer nu även att inleda ett ökat samarbete mellan bolagen, vars kärnverksamheter och spetskompetenser kompletterar varandra väl, säger Peter Arvidsson, VD, Ömangruppen.

Sandbäckens är idag en av Sveriges ledande leverantörer av rörtekniska tjänster. Koncernen fortsätter att följa sin offensiva tillväxtstrategi bestående av såväl organisk tillväxt som strategiska förvärv. Idag omsätter Sandbäcken-koncernen cirka 1,3 Mdr och omfattar ett 30-tal bolag med drygt 700 medarbetare.

För mer information kontakta

Mats Åström

Koncernchef, Sandbäckens
Telefon: 072-050 22 40 ● E-post: mats.astrom@sandbackens.se

Eller

Peter Arvidsson

VD, Ömangruppen
Telefon : 036-34 40 55 ● E-post: peter.arvidsson@omangruppen.com

Viktors berättelse är viktig och berör!

Publicerad 2018-07-06

I dagarna lanserades dokumentärfilmen ”Every step counts”. Filmen handlar om Viktor Jinnevångs fysiska vandring ifrån Norrköping till Spanien, en sträcka på 3645 km. Men filmen handlar också om hans livsresa som gått ifrån djupt hat till ett händelserikt liv, med fokus att hjälpa andra, framförallt ungdomar.

Sin driftkraft att hjälpa både sig själv och andra speglar även hans arbete som VS-montör inom Rörproduktion, en del av Sandbäcken-koncernen.

- Yrket som VS-montör passar mig perfekt. Att lösa problem och få möjlighet att träffa alla trevliga människor, miljöer och situationer som kan passera på en dag är både kul och utvecklande. Men det finns såklart många sidor av yrket och det känns knappt som att jag sett hälften än, säger Viktor Jinnevång.

Rörproduktion är huvudsponsor av dokumentärfilmen ”Every step counts” som nu finns tillgänglig på  https://vimeo.com/ondemand/everystepcounts/275431615.

-  Rörproduktion var min första anställning efter att mitt liv förändrades. Så här fem år senare är jag fortfarande kvar och jag trivs superbra! Mycket på grund av att jag alltid har blivit sedd som en individ och att företaget alltid har värnat om det som är bäst för mig. Trots att bolaget och Sandbäckens-koncernen har vuxit enormt mycket på senare tid är känslan fortfarande väldigt familjär, avslutar Viktor.

För mer information kontakta

Viktor Jinnevång
VS Montör,  Rörproduktion

Tel: 076- 000 26 38
E-post: viktor.jinnevangs@sandbackens.se

Eller

André Roos
VD, Rörproduktion Sverige AB

Tel: 011-470 79 01
E-post: andre.roos@sandbackens.se

Lars Svensson tillträder som Verksamhetsutvecklare inom Sandbäckens region Sydöst

Publicerad 2018-07-02

Sandbäckens region Sydöst är en strategisk utvecklingsregion under stark tillväxt. Verksamheten finns idag etablerade med VS-bolag i Vetlanda, Nässjö, Jönköping, Växjö, Ronneby och Mönsterås, Just nu pågår även etableringen av ytterligare ett bolag, denna gång i Kalmar.

För att stärka resurserna ytterligare inom regionen har Lars Svensson utsetts till verksamhetsutvecklare. Lars kommer närmast från rollen som VD för ACE Energi och Klimat AB som nu är en del av Öhmangruppen.

-  Jag är glad över att hälsa Lars varmt välkommen till Sandbäckens. Rollen som verksamhetsutvecklare inom region Sydöst är ny och innebär att Lars kommer att utgöra ett stöd och en extra resurs för respektive VD i arbetet att utveckla sina verksamheter. Jag är helt övertygad om att Lars långa erfarenhet och breda kompetens starkt kommer att bidra till att Sandbäckens tar ytterligare viktiga steg i sin tillväxtresa, säger Torbjörn Carlsson, regionchef Sandbäckens Sydöst.

Lars Svensson tillträder sin tjänst den 1 juli 2018.

I samband med att arbetet intensifierats med att etablera Sandbäckens nya verksamhet i Kalmar har Torbjörn Carlsson utsetts till tillförordnad VD för Sandbäckens Rör i Kalmar AB. Torbjörn kommer att kvarstå som VD för Sandbäckens i Vetlanda AB tillika regionchef för Sandbäckens region Sydöst.

För mer information kontakta

Torbjörn Carlsson
Regionchef, Sandbäckens region Sydös

Telefon: 0383-75 51 03, 070-322 13 00
E-post: torbjorn.carlsson@sandbackens.se

Eller

Mats Åström
Koncernchef

Telefon: 072-050 22 40
E-post: mats.astrom@sandbackens.se

Rörproduktion levererar komplett VS-paket till Katrineholms och Vingåkers nya brandstation.

Publicerad 2018-06-25

I november 2017 togs det första spadtaget för byggnationen av Katrineholm och Vingåkers nya brandstation. I årsskiftet 2018/2019 beräknas stationen stå färdigställd och VS-installationerna utförs av Katrineholms Rörproduktion.

- Vi är stolta över förtroendet att, tillsammans med Tegelstaden Bygg, få vara en del av byggandet av den nya brandstationen. I det här projektet är vårt uppdrag att konstruera och installera ett komplett VS-paket omfattande värme, vatten, kyla, avlopp, andningsluft och tryckluft, säger Fredrik Wintervide, VD, Katrineholms Rörproduktion.

Utformningen av den nya brandstationen har tagits fram tillsammans med räddningstjänsten för att hitta optimala lösningar. I byggnaden, som kommer att ha en total yta av 2 750 kvm, installeras bland annat ett aggregat för reservkraft, vilket gör att fastigheten kan drivas även vid ett eventuellt strömavbrott. På taket kommer solcellsmoduler att monteras och dessa kommer att producera ungefär 39 MWh per år. Den nya byggnaden kommer att byggas enligt Sunda hus miljökrav.

Katrineholms Rörproduktion, som sedan i början av 2018 är en del av Sandbäcken-koncernen, är i huvudsak verksamma i Katrineholm, Flen och Vingåker. Verksamheten omfattar stora som små VS-entreprenader samt VS-service och kunderna sträcker sig från privatpersoner till stora fastighetsägare, industrier och offentlig sektor.

För mer information kontakta

Fredrik Wintervide
VD, Katrineholms Rörproduktion AB

Tel: 0150-36 35 60
E-post: fredrik.wintervide@rorproduktion.se

Bild: Katrineholms kommun

Sandbäckens etablerar sig i Kalmar

Publicerad 2018-05-02

Efter förvärvet av Rörproduktion i Östergötland och Mälardalen fortsätter Sandbäckens att följa och genomföra sin expansiva tillväxtstrategi. Efter sommaren etablerar koncernen ytterligare ett bolag i Småland, denna gång i Kalmar.

-  Kalmar har under en längre tid varit en intressant och strategisk verksamhetsort för oss. Kalmar är en viktig knutpunkt som är under fortsatt stark utveckling och etableringen kommer att bli ett bra komplement till våra befintliga VS-bolag inom region Sydöst. Särskilt glädjande är att etableringen den här gången kommer att ske genom att en av våra duktiga medarbetare, Daniel Serell, vill fortsätta utvecklas och ta ytterligare ett steg i sin karriär hos oss, säger Mats Åström, Koncernchef.

Daniel Serell, idag projektledare inom Sandbäckens Rör i Göteborg, kommer att gå in som delägare och har utsetts till projektledare för att etablera och bygga upp Sandbäckens nya verksamhet i Kalmar. Daniel är uppvuxen i Alstermo utanför Kalmar har arbetat inom Sandbäckens sedan 2016.

-   Jag är stolt över förtroendet och känner till marknaden i Kalmar väl. Jag kommer omgående att starta arbetet med att rekrytera medarbetare, som tillsammans med mig vill skapa och bygga en framgångsrik verksamhet med fokus på närhet, engagemang och kundnytta, allt i enlighet med vår Sandbäckens-anda, säger Daniel.  

Inom Sandbäckens region Sydöst finns sedan tidigare VS-bolag etablerade i Vetlanda, Nässjö, Jönköping, Växjö, Ronneby och Mönsterås.

För mer information kontakta

Mats Åström 
Koncernchef
e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40

Daniel Serell
e-post: daniel.serell@sandbackens.se 
Telefon: 070-715 25 75

Sandbäckens och Rörproduktion ökar samarbetet och Thomas Stjärnborg utses som VD för Rörproduktion i Norrköping AB

Publicerad 2018-05-02

Thomas Stjärnborg har utsetts till VD för Rörproduktion i Norrköping AB och tidigare VD:n Robert Eriksson tillträder som Entreprenadchef inom både Rörproduktion och Sandbäckens i Norrköping. Thomas kommer även kvarstå i sin roll som VD för Sandbäckens Rör i Norrköping AB.

I samband med Sandbäckens förvärv av Rörproduktion i Sverige AB, i början av 2018, startade ett gemensamt arbete för att öka samarbetet på orter där båda företagen är etablerade. Målet var att ta tillvara på synergier och skapa ett gemensamt arbetssätt för att tillsammans möta den kraftigt växande marknaden i Östergötland. 

- Såväl Rörproduktion som Sandbäckens tjänster är idag starkt efterfrågade i Norrköping. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och ta tillvara på våra resurser väljer vi att tillsätta gemensam ledning i form av Thomas Stjärnborg som VD och Robert Eriksson som Entreprenadchef. Dick Samuelsson, som i dag är Servicechef inom Rörproduktion, tillträder även som Servicechef inom Sandbäckens. Med denna lösning kommer våra kunder att ha en kontaktperson och vi kan på ett effektivt sätt säkerställa våra leveranser, både externt och internt, säger André Roos, regionchef. 

För att stärka samarbetet ytterligare flyttar Sandbäckens Rör i Norrköping AB sin verksamhet till Rörproduktions lokaler på Ljungmansgatan 3 i Norrköping.  

- Att flytta till gemensamma lokaler känns helt rätt och har tagits emot mycket positivt från såväl medarbetare som kunder. Nu ser jag fram emot att vi tar nästa steg och tillsammans fortsätter att utveckla våra verksamheter och våra kundrelationer, säger Thomas Stjärnborg, VD.

Sandbäckens Rör i Norrköping AB etablerades år 2000 och har idag en cirka 30 medarbetare och en omsättning på cirka 60 Mkr. Rörproduktion i Norrköping AB etablerades 2010 och har idag cirka 60 medarbetare och en omsättning på cirka 90 mkr.  Förändringarna gäller från 1 maj 2018.

För mer information kontakta  

André Roos
Regionchef
Telefon: 011-470 79 01
E-post: andre.roos@sandbackens.se 

Thomas Stjärnborg
VD
Telefon 011-470 79 51
E-post: thomas.stjarnborg@sandbackens.se

Sandbäckens och Rörproduktion samlas på Sunnorpsgatan 6 i Linköping

Publicerad 2018-04-24

Från och med den 24 april 2018 kommer Rörproduktion i Linköping AB att flytta verksamheten till Sandbäckens lokaler på Sunnorpsgatan 6.

-          Genom att samlas i ett gemensamt kontor kommer vi bättre att kunna ta tillvara på synergier mellan bolagens verksamheter. Vi hälsar kunder, leverantörer och övriga intressenter varmt välkomna till vårt ny/gamla kontor, säger Jari Grönberg, VD.

I samband med samlokaliseringen kommer Rörproduktions medarbetare behålla sina kontaktuppgifter likt tidigare.

Rörproduktions nya kontaktuppgifter är:

Rörproduktion i Linköping AB
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping
Växeln:013 – 474 32 00

För mer information kontakta 

Jari Grönberg, VD

Telefon 0760-00 26 70                                                 
E-post: jari.gronberg@rorproduktion.se

​Rörproduktion utför VS-installationer i spektakulära Kopparhusen i Norrköping

Publicerad 2018-04-05

Rörproduktion, en del av Sandbäcken-koncernen, har erhållit förtroendet att utföra samtliga VS-installationer i samband med byggandet av det spektakulära kvarteret Kopparhusen i Norrköping.  Förtroendet sker genom en samverkansentreprenad med SEFAB, Klövern och Hyresbostäder.

- Vi är stolta över förtroendet från SEFAB, Klövern och Hyresbostäder och att få vara en del av att skapa detta nya och spännande stadskvarter. Arbetet är redan igång och genomförs med stort fokus på kostnadseffektiva och smarta lösningar, utan större miljöpåverkan, säger Robert Eriksson, VD, Rörproduktion i Norrköping AB. 

Kopparhusen blir det nya landmärket i Norrköpings industrilandskap. Från att ha varit en parkeringsplats, förvandlas nu området till en trygg och levande stadsmiljö. Kvarteret kommer genom sina tre byggnader att tillsammans bilda en mötesplats för såväl boende som studenter och näringsliv.

- Vårt uppdrag är att utföra VS-installationerna i samtliga tre byggnader. Det första huset omfattar bland annat kontor på 4 500 m2 med tillhörande restaurang, café och ett 1 500 m2 stort garage. De två andra husen omfattar 43 hyreslägenheter och studentlägenheter med cirka 114 bäddar. Vi kommer även utföra VS-installationerna i ytterligare en restaurang som kommer att byggas i anslutning till bostäderna, säger Robert. 

Kopparhusen är projekterade för att klara kraven enligt Sweden Green Councils klassificering Miljöbyggnad Silver och kommer att stå färdigställda i mars 2020.

För mer information kontakta:

Robert Eriksson 

VD, Rörproduktion i Norrköping AB
Tel: 011-470 79 02
E-post: robert.eriksson@rorproduktion.se

​Jari Grönberg, utsedd till VD för Sandbäckens Rör i Linköping AB

Publicerad 2018-04-03

Jari Grönberg har utsetts till VD för Sandbäckens Rör i Linköping AB. Jari efterträder tillförordnade Johan Svensson som återgår till rollen som Projektchef med tillhörande ansvar för kvalitet- och miljöområdena inom Sandbäcken-koncernen. Jari som tillträdde sin roll den 1 april 2018 kommer även att kvarstå i sin roll som VD för Rörproduktion i Linköping AB.

- Jari och Rörproduktion anslöt till Sandbäcken-koncernen i början av året. Hans goda kännedom om marknaden i Linköping tillsammans med hans gedigna kunskap och erfarenhet ger bra förutsättningar för att fortsätta att utveckla koncernens verksamheter i Linköping, säger Mats Åström, Koncernchef, Sandbäckens.

Jari startade sin långa karriär som företagslärling och tog 1987 examen som VVS Ingenjör. Därefter har han haft roller som projektledare, servicechef, platschef samt filialchef inom bolag som BPA, Calor Industri och NVS (idag Assemblin).

2012 etablerade han Rörproduktion i Linköping och har sedan dess byggt upp ett framgångsrikt bolag som idag består av drygt 20 medarbetare och har en omsättning av cirka 30 Mkr.

Sandbäckens Rör i Linköping AB har idag drygt 40 medarbetare och en omsättning på drygt 50 Mkr.

För mer information kontakta

Mats Åström  
Koncernchef

Telefon: 072-050 22 40 
E-post: mats.astrom@sandbackens.se

​Peter Svensson tillträder som IT-chef inom Sandbäckens

Publicerad 2018-03-29

Peter Svensson har utsetts till IT-chef inom Sandbäcken-koncernen. Peter kommer närmast från tjänsten som gruppchef inom Kriminalvårdsstyrelsen IT-enhet.

 - Installationsbranschen, är för mig, en ny och spännande bransch med stora möjligheter. Rollen som IT-chef är ny inom Sandbäckens och nu ser jag fram emot att, tillsammans med medarbetarna, skapa effektiva IT-lösningar och hjälpmedel inför framtiden, säger Peter Svensson.

Peter tillträder tjänsten den 1 april 2018 och kommer att rapportera till undertecknad.

För mer information kontakta
Mats Åström
Koncernchef Sandbäckens

e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40

​Sandbäckens utför VS- och sprinklerinstallationer i äldreboendet Niklasbergsvägen 1, Vänersborg.

Publicerad 2018-03-21

Sandbäckens har erhållit förtroendet att projektera och utföra samtliga VS- och sprinklerinstallationer i samband med ny- och ombyggnaden av äldreboendet Niklasbergsvägen 1 (fd Solbacken) i Vänersborg. Uppdragen ingår i ett partneringsamarbete tillsammans med Skanska Sverige AB och AB Vänersborgsbostäder.

Äldreboendet Niklasbergsvägen 1, som beräknas stå inflyttningsklart under 2019, kommer att omfatta 48 boenderum med tillhörande vård- och allmänutrymmen fördelade på 4 avdelningar.

Stort fokus i projektet ligger på att modernisera boendet utifrån såväl ett funktions- som boendeperspektiv. Exempelvis är rummen större än tidigare, tallarmen är utbytta mot tysta larm och ventilationen är väl tilltagen. Golvvärmen kompletteras med golvkyla för att ge de boende bättre inomhusklimat genom exempelvis lägre temperaturer i rummen, även under de varmaste sommardagarna.

-  Det som gör vårt uppdrag unikt är den tekniska lösningen där vi använder frikyla från borrhålen till både golvkyla och ventilation.  För att inte få ut för kallt vatten till golvkylan, som även fungerar som golvvärme under kallare årstider, installeras en växlare som växlar av det kalla mediet från borrhålen så att inte kallare vatten än +16° skickas ut till golvkylan, säger Magnus Forslund, Projektledare VS vid Sandbäckens i Uddevalla.

Sandbäckens har tidigare utfört installationer i samband med byggandet av äldreboendet Niklasbergsvägen 9, som invigdes i oktober 2017.

För mer information kontakta

Magnus Forslund
Projektledare, Sandbäckens Rör i Uddevalla AB
E-post: magnus.forslund@sandbackens.se
Telefon: 070-785 13 65

eller

Henrik Lundström
Projektledare, Sandbäckens Sprinkler Väst AB,
e-post: henrik.lundstrom@sandbackens.se 
Telefon: 070-745 61 52

​Sandbäckens välkomnar Tomas Mellgren som Koncerncontroller

Publicerad 2018-02-26

Tomas Mellgren tillträdde den 15 januari 2018 tjänsten som Koncerncontroller inom Sandbäckens. Tomas kommer närmast från rollen som Produktchef inom IFS, en ledande global leverantör av affärssystem, där Tomas ansvarat för utveckling och support för den finansiella modulen, IFS Financials. Tomas har sedan tidigare erfarenhet som revisor på Ernst & Young, och som controller på Saab och Toyota Material Handling/BT.   Tomas kommer att utgå från Sandbäckens huvudkontor i Linköping.  

För mer information kontakta 

Mats Åström
Koncernchef
e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40

​Sandbäckens och NCC har tecknat ett samarbetsavtal avseende kompletta VS-installationer i samband med ny- och ombyggnad av skolor, förskolor och sporthallar inom Nacka Kommun.

Publicerad 2018-02-21

Nacka kommun och NCC har sedan 2015 ett strategiskt partneringsamarbete som omfattar fjorton projekt där skolor, förskolor och idrottshallar ska utvecklas och byggas. NCC har genom ett långsiktigt samarbetsavtal, gett Sandbäckens förtroendet att projektera och utföra kompletta VS- och sprinklerpaket i samband med dessa om- och nybyggnadsprojekt.

-          Jag är stolt över förtroendet att få vara en partner och därmed bidra i utvecklingen av Nacka kommun. Redan idag har vi levererat en komplett VS-installation i samband med uppförande av Utskogens nya förskola som nu står färdig. säger Ted Rustas, Projektchef, Sandbäckens i Stockholm.

Ytterligare två projekt genomförs just nu. Det är nyproduktion av nya Myrsjöskolan med tillhörande sporthall, uppförandet av Ältadalens förskola, där inflyttning är planerad under 2018. Samtidigt pågår projekteringen för fullt för ytterligare en förskola och två skolor

-          Syftet med samarbetet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att genomföra projekt i strategisk partnering. Samarbetet bygger på tillit, förtroende och öppenhet mellan NCC, Nacka Kommun och Sandbäckens, där parterna tar till vara på varandras kompetenser och resurser med projektens bästa i fokus i alla skeden, säger Claes Ullén, Projektchef, NCC Building.     

För mer information kontakta

Ted Rustas
Projektchef, Sandbäckens Rör i Stockholm
Tfn 070-745 20 48 eller ted.rustas@sandbackens.se.

Claes Ullén
Projektchef, NCC Building
Tfn  079-078 73 88 eller claes.ullen@ncc.se

Tegelstaden Bygg AB väljer Rörproduktion när Katrineholm får nytt äldreboende

Publicerad 2018-02-16

Rörproduktion, en del av Sandbäcken-koncernen, har tecknat ett samverkansavtal med Tegelstaden Bygg AB avseende nyproduktion av äldreboendet Dufvegården i Katrineholm. Rörproduktions uppdrag omfattar i första fasen projektering och därefter leverans av en komplett VS- och sprinklerentreprenad.

- Jag är stolt över förtroendet från Tegelstaden Bygg AB och att tillsammans med KFAB få vara en del av den största äldreboendesatsningen som Katrineholms kommun någonsin gjort, säger Mikael Carlsson, VD, Katrineholms Rörproduktion AB. 

Äldreboendet Dufvegården kommer att omfatta 96 lägenheter, ett fullskaligt kök och en restaurang för 150 gäster. Balkongerna kommer att anpassas för de boende som har behov av exempelvis rullstolar. I byggnaden kommer även en gästlägenhet, kiosk med lounge, frisör, ljusterapirum och ett spa att finnas tillgängligt. 

Kontraktet mellan KFAB och Tegelstaden Bygg AB omfattar en samverkan att ta fram ett underlag för byggnation av det nya äldreboendet. Projekteringen beräknas vara klar under första halvåret 2018 och byggnationen planeras att starta efter sommaren. Målsättningen är att Dufvegården ska stå färdig vid årsskiftet 2019/2020. 

För mer information kontakta 

Mikael Carlsson
VD Katrineholms Rörproduktion AB
Telefon: 0760-00 26 60
E-post: mikael.carlsson@rorproduktion.se 

André Roos
VD Rörproduktion Sverige AB
Telefon 011-470 79 01 
E-post: andre.roos@rorproduktion.se

Sandbäckens satsar på att utveckla affären och vidare expansion - Andre Roos utsetts till Affärsutvecklingschef

Publicerad 2018-02-15

André Roos har utsetts till Affärsutvecklingschef och medlem av Sandbäckens koncernledning. André anslöt till Sandbäckens genom förvärvet av Rörproduktion Sverige AB och kommer parallellt med rollen som Affärsutvecklingschef även kvarstå som VD för Rörproduktion med tillhörande dotterbolag.

- André Roos har, på några få år, byggt upp Rörproduktion till att idag vara en komplett VVS-koncern med 156 medarbetare och en årsomsättning på över 240 miljoner kronor. Andrés kompetens och erfarenhet av att utveckla såväl kundrelationer som affärer, samt förmåga att etablera verksamheter på nya marknader, kommer att bli ett starkt tillskott för Sandbäckens i vår fortsatta tillväxtresa, säger Mats Åström, Koncernchef. 

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar. Koncernen består idag av cirka 700 medarbetare i 26 affärsdrivande bolag och årsomsättningen beräknas uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor. 

- Jag brinner för affärer, relationer och att utveckla bolag. Därför ser jag mycket fram emot att få vara med och utveckla Sandbäckens-koncernen. Sandbäckens tillsammans med Rörproduktion, Mälar Sprinkler och Sprincom har en spännande tjänsteportfölj med en gedigen kompetens och erfarenhet hos medarbetarna. Detta ska vi ta vara på i vår fortsatta expansionsresa, säger André Roos.

För mer information kontakta

Mats Åström 
Koncernchef  
e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40 

André Roos
Affärsutvecklingschef 
e-post: andre.roos@sandbackens.se
Telefon: 0760-002601

​Mats Åström utsedd till ny VD för Sandbäckens

Publicerad 2018-02-07

Styrelsen i Sandbäckens har utsett Mats Åström till ny koncernchef för Sandbäcken Group och VD för Sandbäcken Invest Holding AB. Mats efterträder Peter Johansson som i samråd med styrelsen lämnar Sandbäckens. Mats Åström tillträder tjänsten omedelbart. 

”Styrelsen är mycket glada över att presentera Mats Åström som ny VD och koncernchef för Sandbäckens. Mats har ett tydligt affärsfokus och är en erfaren och kompetent ledare som har förmågan att fortsätta utveckla Sandbäckens till en ledande leverantör av installationstjänster på den svenska marknaden”, säger Håkan Bergqvist, styrelseordförande Sandbäcken Group. 

Mats Åström är född 1965 och kommer närmast från rollen som CFO för Sandbäcken Invest Holding AB. Han har tidigare arbetat som CFO för Rejlers AB, CFO för Danir AB samt CFO och tillförordnad vd för Prevas AB. Dessförinnan har Mats Åström haft olika positioner för Busslink i Sverige AB, Alstom Power Sweden AB och inom ICA Gruppen. 

Vi hälsar Mats välkommen i sin nya roll som koncernchef och CEO. Mats roll som CFO innehavs samtidigt tillsvidare. Rekryteringsprocess har inletts. 

Vi tackar Peter för alla förtjänstfulla insatser och önskar honom lycka till i framtiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Håkan Bergqvist
Styrelseordförande 
Telefon: 070-212 32 21, E-post: habe.management@telia.com

​Västra Mälardalens Energi och Miljö AB har tecknat årsavtal med Sandbäckens

Publicerad 2018-02-02

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB har tecknat årsavtal med Sandbäckens avseende nybyggnad och underhåll av fjärrvärmekulvertar inom Köping och Arboga kommun. Avtalet är tecknat på ett år med möjlig förlängning ytterligare 36 månader. Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) är en sammanslagning av energienheten på Köpings kommun och Arboga Energi. Avtalet med Sandbäckens omfattar cirka 16 mil fjärrvärmeledning med cirka 11 000 anslutna hushåll i Köping, Arboga och Kolsva. 

- Jag är stolt över förtroendet från VME att vi tillsammans utvecklar och säkerställer ett väl fungerande fjärrvärmenät. Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och resurseffektivt uppvärmningsalternativ både för hushållen och för vår miljö, säger Magnus Runesson, VD 

Sandbäckens Industri Mitt AB. Sandbäckens har sedan 2015 en specialiserad industriverksamhet i Västerås fokuserad på långsiktiga avtal med energibolag framförallt i Mälardalen. Utöver avtalet med VME har Sandbäckens även avtal med Mälarenergi omfattande orterna Västerås, Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna och Surahammar. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) och Norrenergi omfattande Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. 

För mer information kontakta 

Magnus Runesson
VD Sandbäckens Industri Mitt AB
Tel: 070-715 27 19
e-post magnus.runesson@sandbackens.se

​Sandbäckens förvärv av Rörproduktion är genomfört

Publicerad 2018-01-23

I december 2017 tecknade Sandbäckens och ägarna till Rörproduktion avtal gällande förvärv av Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Per den 22 januari 2018 har förvärvet slutligen genomförts och därmed är Rörproduktion Sverige AB, Rörproduktion i Linköping AB, Rörproduktion i Norrköping AB, Rörproduktion Mälardalen AB, Katrineholms Rörproduktion AB och VVS Tjänst Dan Filipsson AB del av Sandbäckens. I och med förvärvet växer Sandbäcken-koncernen med ytterligare 156 medarbetare och årsomsättningen ökar med över 240 miljoner kronor.    

Rörproduktions verksamhet består till största delen med service, entreprenader, konsultation och projektering inom VVS. Rörproduktion utför även energibesparande åtgärder åt fastighetsägare och är återförsäljare av värmepumpar. Utöver branschkrav som Säker Vatteninstallation och Heta Arbeten är bolaget även certifierat för kyla.  

Sandbäckens är en ledande aktör inom rörtekniska tjänster och består nu av 26 affärsdrivande bolag från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Sandbäckens har under 2017 även förvärvat sprinklerföretagen Sprincom AB och Mälar Sprinkler AB och tillsammans med förvärvet av Rörproduktion, samt med Sandbäckens snabba organiska tillväxt, beräknas årsomsättningen uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor och antalet anställda till cirka 700.  

För mer information kontakta  

Peter Johansson  Koncernchef Sandbäckens
Telefon: 070-538 52 39
E-post: pj@sandbackens.se

​Sandbäckens satsar mot att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare, Åsa Wahlström tillträder som Personalchef

Publicerad 2018-01-18

Åsa Wahlström har utsetts till Personalchef inom Sandbäcken-koncernen. Åsa som närmast kommer från motsvarande tjänst inom Stureplansgruppen har även erfarenhet i roller som egen företagare inom bland annat HR och rekrytering och som rekryteringskonsult inom Academic Work.  Åsa har dessutom utvecklat och etablerat kompletta HR-funktioner inom Autotank och nu senast inom Stureplansgruppen. 

- Det är med glädje jag hälsar Åsa välkommen till Sandbäckens. Sandbäckens har på senare tid mycket snabbt vuxit till en koncern med 26 rörelsedrivande dotterbolag och 700 medarbetare.  I vår fortsatta offensiva tillväxtresa är en mycket viktig framgångsfaktor en väl fungerande HR-funktion med uppgift att bland annat uppnå vårt mål att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare, säger Peter Johansson, Koncernchef. 

Åsa har utöver sin breda erfarenhet inom hela HR-området även coachat företagsledare, utvecklat ledningsgrupper samt samordnat arbetsmiljöfrågor. 

- Jag ser verkligen fram emot att börja hos Sandbäckens och få möjlighet att vidareutveckla HR-arbetet tillsammans med medarbetare, chefer och ledning. Jag har jobbat med HR-frågor i snart 15 år och det är både inspirerande och roligt att få arbeta med företagets viktigaste tillgång, våra medarbetare, säger Åsa Wahlström.

Åsa tillträder tjänsten den 18 januari 2018 och kommer att ingå i Sandbäckens koncernledning.

För mer information kontakta 

Peter Johansson , Koncernchef Sandbäckens 

Telefon: 070-538 52 39
E-post: pj@sandbackens.se

Peter Skalberg utsedd till ny VD för Sandbäckens i Visby

Publicerad 2018-01-10

Peter Skalberg (44) är utsedd till VD för Sandbäckens Rör i Visby AB. Peter tillträdde den 1 januari 2018 och kommer närmast från Caverion, där han arbetade som servicechef VS samt kundansvarig för avtalskunder för den gotländska verksamheten. Peter har även tidigare erfarenheter som fastighetsförvaltare både från Region Gotland och andra privata fastighetsbolag.

- Jag hälsar Peter varmt välkommen till Sandbäckens och ser fram emot att följa hans arbete att utveckla verksamheten tillsammans med teamet i Visby, säger Anders Buskas, regionchef Sandbäckens.

Som ett led i utnämningen av Peter avser nu Sandbäckens i Visby att göra strategisk satsning att växa, inom både projekt och service genom långsiktiga avtalsrelationer. 

- Det ska bli spännande och jag ser fram emot att tillsammans med servicechef Peter Jacobsson fortsätta utveckla bolagets verksamhet. För att uppnå våra mål kommer vi att behöva rekrytera fler kompetenta medarbetare till vårt redan idag framgångsrika team, säger Peter Skalberg, VD Sandbäckens i Visby.

Sandbäckens Rör i Visby etablerades 2015 och har idag 11 medarbetare. 

För mer information kontakta 

Peter Skalberg, VD Sandbäckens Rör i Visby AB
Telefon: 0498-655731
E-mail: peter.skalberg@sandbackens.se

Anders Buskas, Regionchef Sandbäckens 
Telefon: 070-520 33 77
e-post: anders.buskas@sandbackens.se

​Trollhättan investerar i ny skola, Sandbäckens rör installerar komplett VS-paket

Publicerad 2018-01-03

Sandbäckens Rör i Uddevalla har tecknat ett partneringkontrakt med Serneke Bygg AB för att leverera ett komplett VS-paket omfattande vatten, avlopp och värme i samband med byggandet av nya Sylteskolan i Trollhättan.

- Jag är stolt över förtroendet att Sandbäckens får möjlighet att vara en del av ny- och ombyggnaden av Sylteskolan, som är den enskilt största investeringen som Trollhättans stad har gjort genom tiderna, säger Jakob Hagberg, VD Sandbäckens i Uddevalla.

Det var i maj 2017 som det första spadtaget togs för den 18.400 m2 stora skolan och när skolan står klar i slutet av 2022 kommer den att kunna ta emot cirka 1 000 elever som även får tillgång till en stor idrottshall, ett stadsdelsbibliotek och en fritidsgård.

För mer information kontakta
Jakob Hagberg, Sandbäckens Rör i Uddevalla,
tfn 070-785 13 60 eller jakob.hagberg@sandbackens.se

Sandbäckens utför VS-installationerna åt Skanska vid Malmös nya kontorshus, Epic

Publicerad 2017-12-22

Sandbäckens har erhållit förtroendet att, som totalentreprenör, utföra samtliga VS-installationer när Skanska bygger och utvecklar framtidens kontorsbyggnad, Epic, i centrala Malmö. 

På Universitetsholmen i centrala Malmö bygger Skanska just nu Epic, en kontorsbyggnad med fokus på människans hälsa och välmående. Byggnaden kommer att omfatta cirka 12 000 m2 kontor fördelade på 6 våningar och 2 huskroppar sammankopplade med ett atrium café/butik i entréplan. 

- Jag är stolt över att vi på Sandbäckens, har fått förtroendet att utföra VS-installationerna i samband med byggandet av en ny generations kontorsbyggnad i Malmö. Med Epic lägger Skanska ramarna för ett sundare sätt att leva och arbeta och ha ett hälsotänk som genomsyrar varje del av huset, säger Mattias Göransson, vVD, Sandbäckens Rör i Malmö.

Epic har målet att certifieras enligt den internationella standarden WELL. WELL är en modell för hur man genom design och konstruktionslösningar integrerar hälsa och välmående i arbetsmiljön.  

- Vi på Sandbäckens projekterar VS-installationerna ”in house” vilket vi upplever som en stor fördel då beslutsvägarna blir kortare och effektivare samt att projektledaren får ett tidigare deltagande. Detta medför ett större engagemang och en kostnadseffektiv leverans, säger Magnus Göransson, Projekteringsansvarig, Sandbäckens Rör i Malmö AB

Kontorsfastigheten beräknas stå klar för inflyttning under 2019. 

För mer information kontakta 

Mattias Göransson, vVD, Sandbäckens Rör i Malmö, tfn 070-745 62 80 eller mattias.goransson@sandbackens.se 

eller

Magnus Göransson, Projekteringsansvarig, Sandbäckens Rör i Malmö, tfn 070-745 62 71 eller magnus.goransson@sandbackens.se.

​Sandbäckens bygger förskola i Vadstena

Publicerad 2017-12-20

Sandbäckens har erhållit förtroendet att utföra VS-installationerna när Vadstena Fastighets AB bygger en ny förskola i Tycklingeområdet.
Den strategiska placeringen kommer ge förskolan närhet till såväl grönytor som bad och kollektivtrafik.  
Uppdragsgivare är Miljöbyggarna Entreprenad AB. 

För mer information kontakta 

Jörgen Håkansson, VD, Sandbäckens Rör i Motala
Tfn 0141-47 88 88 eller jorgen.hakansson@sandbackens.se.

Sandbäckens förvärvar Rörproduktion

Publicerad 2017-12-13

Sandbäckens fortsätter följa sin offensiva tillväxtstrategi och förvärvar Rörproduktion Sverige AB. Genom förvärvet stärker Sandbäckens ytterligare sin position som en av Sveriges ledande leverantörer av rörtekniska tjänster.

Sandbäckens och ägarna till Rörproduktion har tecknat avtal gällande förvärv av Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Rörproduktion Sverige AB:s verksamheter Kakelentreprenören i Östergötland AB, Badrumsgrossisten AB och Novror AB ingår ej i förvärvet. Förvärvet förväntas genomföras under första kvartalet 2018.

Rörproduktion är ett komplett VVS-företag med stark marknadsposition i Östergötland, Södermanland och Mälardalen. Bolaget som grundades i Norrköping 2010, har på några få år framgångsrikt vuxit från 4 till drygt 150 medarbetare. I dag finns verksamheten etablerad i Norrköping, Linköping, Nyköping, Katrineholm och Stockholm.

-   Det är med stor glädje jag hälsar Rörproduktions medarbetare välkomna till Sandbäckens. Rörproduktion är ett av Sveriges mest kunniga VVS-företag, med stark lokal förankring på de orter de är verksamma och med en företagskultur som stämmer väl överens med Sandbäckens. Rörproduktions duktiga medarbetare kommer att bli ett starkt tillskott till vårt team. Jag ser fram emot att vi nu kommer att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans, med fortsatt fokus på att möta våra kunders högt ställda krav, säger Peter Johansson, Koncernchef Sandbäckens.

Rörproduktion arbetar till största delen med service, entreprenader, konsultationer och projektering inom VVS, samt utför energibesparande åtgärder åt fastighetsägare. Utöver branschkrav som Säker Vatteninstallation och Heta Arbeten är bolaget även certifierat för kyla och är återförsäljare av värmepumpar.

-  Att få möjlighet att fortsätta utveckla vår verksamhet som en del av Sandbäcken-koncernen känns spännande och som ett naturligt steg i vår fortsatta utveckling. Sandbäckens starka tillväxtstrategi och position på marknaden ger våra medarbetare och kunder ökad trygghet, och för oss som bolag nya möjligheter och förutsättningar att uppnå vår vision och våra mål, säger André Roos, VD och grundare för Rörproduktion Sverige AB.

Sandbäckens har under 2017 förvärvat sprinklerföretagen Sprincom AB och Mälar Sprinkler AB. Med förvärvet av Rörproduktion, samt med Sandbäckens snabba organiska tillväxt, beräknas årsomsättningen uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700.

För mer information kontakta:

Peter Johansson                                                                        André Roos
Koncernchef Sandbäckens                                                        Koncernchef Rörproduktion

E-post: pj@sandbackens.se                                                      E-post: andre.roos@rorproduktion.se
Telefon: 070-538 5239                                                               Telefon: 076- 000 26 01

Sandbäckens levererar till miljonbygget ICON i Växjö

Publicerad 2017-11-16

Sandbäckens Rör har fått förtroendet att som totalentreprenör ansvara för projektering och utförande av de VS-tekniska installationerna i Växjös nya signaturfastighet ICON Växjö i Arenastaden. 

– Vi på Sandbäckens Rör är glada över att fått ett totalansvar över de VS-tekniska installationerna inom ett komplett Installationspaketet tillsammans med Ömangruppen för denna ikonbyggnad i Växjö och ser fram emot resultatet 2018, säger Pär Liljedahl, VD Sandbäckens Rör i Växjö AB 

Det 20 våningar höga byggprojektet ICON beräknas stå klart 2018 och förväntas bli centrum för Arenastaden, Växjö, med sina 37 000 kvadratmeter. Byggnaden kommer bland annat att inrymma hotell, restauranger, spa, bostäder och kontor och fastighetsägare är APP Properties. 

För mer information kontakta Pär Liljedahl, VD Sandbäckens Rör i Växjö AB, tfn 0470-788 730.

​Sandbäckens förvärvar Sprincom

Publicerad 2017-11-15

Sandbäckens fortsätter att expandera och förvärvar nu sprinklerföretaget Sprincom AB. Förvärvet gör Sandbäckens till en av de ledande aktörerna på sprinklermarknaden och stärker sin geografiska marknadsposition i norra Sverige.

Sprincom är en SBSC-certifierad anläggarfirma inom vattensprinkler, verksam främst i norra Sverige, med 40 medarbetare inom konstruktion, installation, service och underhåll. Bolaget grundades 2010 av Tomas Pålsson och Nils Dahlin, som kommer att kvarstå som delägare och viktiga medarbetare i bolaget med ansvar för den dagliga driften och fortsatta utvecklingen av verksamheten.

- Sprincom har en mycket stark marknadsposition i norra Sverige och en omfattande kompetens inom sprinkler. Sandbäckens kommer att stötta bolagets utveckling, och vi ser fram emot att bistå Sprincom i sin framtida tillväxt tillsammans med grundarna, säger Peter Johansson, koncernchef för Sandbäckens. 

Efter förvärvet kommer Sandbäckens affärsområde Sprinkler att bestå av Sandbäckens Sprinkler Mitt AB, Sandbäckens Sprinkler Väst AB, Mälar Sprinkler AB samt Sprincom AB.

- Genom organisk tillväxt och förvärv har vi etablerat oss som en av de ledande aktörerna på sprinklermarknaden med 160 medarbetare och en omsättning på 250 miljoner kronor, säger Per Herrlin, affärsområdeschef Sprinkler.

För mer information kontakta: Peter Johansson, Koncernchef Sandbäckens E-post: pj@sandbackens.se  Tel: 070-538 5239

​Arne Rydberg, tidigare koncernchef, gick tragiskt bort i lördags den 3 juni. ...

Publicerad 2017-11-15

Ett otroligt smärtsamt, tungt och sorgligt besked nådde oss den 3 juni. Arne Rydberg har lämnat oss. Trots den tappre kämpe han var, vann han inte kampen mot sin svåra sjukdom som drabbade Arne så plötsligt och mitt i hans aktiva liv.  

Allas vår Arne som alltid fanns där, alltid på språng med nya idéer och lösningar. Hans intresse och engagemang för Sandbäckens följde med honom ända tills han slöt sina ögon. Hans varma omtanke om oss alla var unik och upptog hans tid även i de mest stressade stunder. Hans positiva inställning och personliga framtoning spred stor glädje och medryckan hos såväl oss anställda, som kunder och leverantörer. Hans livsgärning inom Sandbäckens har haft mycket stor betydelse och kommer att bära kraft också framåt.  

Arne, vi kommer att minnas dig med stor värme, många fina och glada minnen. Vi känner alla en stor sorg och saknad. Arne du finns i våra tankar och du lämnar ett stort tomrum.  

Dina vänner på Sandbäckens genom  Håkan Bergqvist  Styrelseordförande

​Sandbäckens utser Peter Johansson till ny CEO

Publicerad 2017-11-15

För att leda det fortsatta arbetet med fokus på tillväxt av Sandbäckens, tillsätter bolagets styrelse Peter Johansson som ny koncernchef Sandbäcken Group och VD Sandbäcken Invest Holding AB. 

Den 19 maj 2017 tillträder Peter Johansson som ny koncernchef för Sandbäcken Group samt VD Sandbäcken Invest Holding AB. Bolagets tidigare koncernchef Arne Rydberg fortsätter inom bolaget i en rådgivande roll och får därmed fortsatt möjlighet att fokusera på bolagets värdehöjande utveckling internt såväl som utifrån kommande tillväxt inom strategiskt prioriterade områden. 

“Att få vara med och utveckla Sandbäckens känns som ett enormt spännande arbete”, berättar Peter Johansson. “Främst känner jag en stor glädje att få arbeta med kompetenta medarbetare inom hela detta fina bolag och jag känner givetvis en ödmjukhet att få ta över efter Arne Rydberg, som har gjort ett fantastiskt arbete att utveckla Sandbäckens till vad det är idag.”  

Peter Johansson kommer närmast från rollen som VD Image Systems AB, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Tidigare arbetade han inom Schneider Electric som VD Schneider Electric Buildings Sweden AB, före detta TAC, samt affärsområdeschef industri.  

“Styrelsen i Sandbäckens är mycket nöjda med tillsättningen av Peter som CEO i Sandbäckens, då han har rätt erfarenheter för att ta Sandbäckens vidare i tillväxtarbetet för att bli en ledande leverantör av installationstjänster på den svenska marknaden. Vi har tidigare startat upp tillväxtarbetet och det ser väldigt lovande ut för Sandbäckens framtid att få Peter som driven företagsledare”, berättar Håkan Bergqvist, styrelsens ordförande.  

Snabbfakta: Peter Johansson, 54 år, civilingenjör, har tidigare arbetat som VD Image Systems AB, VD Schneider Electric Buildings Sweden AB, flera VD-befattningar inom Enea-koncernen, VD för amerikanska Emerson Energy Systems i Kina samt VD för Shanghai Ericsson Simtek Electronics i Kina.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Håkan Bergqvist – Styrelseordförande, 

Telefon: 070-212 32 21 ,E-post: habe.management@telia.com

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se