Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.  Verksamheten erbjuder marknaden kostnadseffektiva tjänster inom VVS, kyla, sprinkler, fjärrvärme, industriella processer och medicinska gaser. 

Koncernen är idag etablerade genom egna dotterbolag på ett 20-tal orter i Sverige och har tillsammans drygt 550 medarbetare. I koncernen ingår även Mälarsprinkler AB och Sprincom AB. Från 2018 ingår även Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag i Sandbäckens-koncernen.  Läs mer här!

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se