Om Sandbäckens 

 Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.  Verksamheten erbjuder marknaden kostnadseffektiva tjänster inom VVS, kyla, sprinkler, fjärrvärme, industriella processer och medicinska gaser. Koncernen är idag etablerade genom egna dotterbolag på ett 20-tal orter i Sverige och har tillsammans drygt 550 medarbetare. I koncernen ingår även Mälarsprinkler AB och Sprincom AB.

Vår vision

Sandbäckens är ett av branschens ledande företag och vi är det givna valet för kunder och medarbetare.

Vår affärsidé

Sandbäckens levererar kostnadseffektiva rörtekniska lösningar till rätt kvalitet och med minsta miljöpåverkan. Det gör vi med lokalt entreprenörskap och branschens mest kompetenta medarbetare.

Resurser och erfarenhet

Vi har kvalificerade medarbetare med mångårig erfarenhet, vilket kombinerat med moderna tekniska hjälpmedel, är en god förutsättning för att kunna uppfylla en beställares förväntningar. 

Vi behärskar industrins krav på svetsteknik och våra svetsare innehar för branschen erforderliga licenser. 

© Copyright 2016 Sandbäckens Rör
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens Rör, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se