Referenser Linköping

 Några av våra färdiga projekt
MJÄRDEVI CENTER - 12 VÅNINGAR FLEXIBILITET

Mjärdevi Center är ett 12 våningar högt kontorskomplex med prisbelönt arkitektur. När huset byggdes visste man inte vilken typ av företag som skulle flytta in på respektive våning. Sandbäcken fick därför anpassa varje plan för alla eventualiteter. I mitten av komplexet byggdes en installationstät kärna från vilken man utgick för att förbereda inför kommande okända hyresgäster. Mjärdevi Center stod klart 2001 och sedan dess har Sandbäcken genomfört en lång rad hyresgästanpassningar.

FLYGVAPENMUSEUM LINKÖPING - MED ESTETIKEN I CENTRUM

När flygvapenmuseum i Linköping skulle göra en nysattning - renovera och bygga ut - gick uppdraget att installera VVS- och kylinstallationer till Sandbäcken. I ett modernt museum är estetiken bärande och det ställs höga och annorlunda krav på funktion. Det innebär nya utmaningar för installatörerna med flera ovanliga lösningar. Givetvis med kravet att aldrig göra avkall på det perfekta inomhusklimatet. När flygvapenmuseum nyinvigdes 2010 kunde uppdragsgivarna konstatera att de fått precis den inomhusatmosfär man eftersökt.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN LINKÖPING - ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

När räddningstjänsten Linköping skulle bygga en ny brandstation ställdes rigorösa krav på säkerhet och funktion. Stationen skulle inkludera en sambandscentral som måste fungera precis alla lägen - exempelvis vid katastrofer och krig. Således var kravspecifikationen omfattande när räddningstjänsten gick ut i upphandling för att hitta passande entreprenörer och installatörer. Sandbäcken levde upp till kraven och anlitades för att ta hand om VVS- och kylinstallationerna.

US Kylavväxling fjärrkyla etapp 2 & 3  i Linköping beställare Landstinget Östergötland .
Byggår 2012-11.

Bussdepå Kallerstad i Linköping Beställare Linköpings Kommun beställare representant
Bo-Göran Lundberg . Hifab i Linköping . Byggår 2012

Universitetssjukhuset i Linköping Hus 045-014 BUP. Beställare Lanstings Fastigheter i Östergötland

Fjärrvärmekulver, Hjulsbro Beställare Peab Mark Linköping

Fjärrvärmekulvert Borensberg Beställare Peab Mark Linköping

Hagaberg etapp 3 och 4 Linköping. Installation av värme och sanitet. Beställare JM AB.

Brandstation Lambohov  Linköping. Installation av värme, sanitet, sprinkler och komfortkyla. Beställare Linköpings Kommun. Kontakt Hifab .

Färrvärmecentral Billeruds AB Skärblacka. Installation av system för ånga, kondensat, blekerivatten för återvinning av energi till fjärrvärmenätet. Beställare Tekniska Verken i Linköping.

Cloetta Center i Linköping. Leverans och installation av kylmaskiner för ispister och komfortkyla. Beställare Linköpings Sportfastigheter AB.

Svensk Biogas Linköping, gaskompressorstation. Installation av system för process- och komfortkyla samt värme. Beställare Processkontroll AB Stora Höga.

Malmen Byggnad 21 Linköping. VS-Installationer  Fortifikationsverket / Åhlin&Ekeroth

Ramshäll. Nyproduktion av lägenheter. Beställare JM AB Linköping.

Universitet Hus A del C Linköping, ombyggnad. Beställare Akademiska Hus i Linköping.

Svensk Biogas Linköping. Ombyggnad av processvärme från att vara ånga till fjärrvärme.
Beställare Svensk Biogas AB Linköping.

Installation av kylmaskiner och fläktluftkylare, köldmedium ammoniak i Arlas distributionslager i Linköping.
Beställare Carrier / Arla Foods AB Stockholm.

Friidrottshall i Linköping beställare  Akademiska Hus Öst AB byggår 2007-08.

KV Dockan ombyggnad av kanslihus Vårdcentral Folkatandvård för Landstinget i Östergötland byggår 2007-2011.
Beställare Landstinget i Östergötland 

Elektronmikroskåp Akademiska Hus i Linköping 
Byggår 2011-11.

Gumpekulla Kompressorstation Biogas Tekniska Verken i Linköping 
Byggår 2011-12.

Räddningsstation Malmens Flyggplats beställare Fortifikationsverket genom Skanska .
Byggår 2011-2012

Vid behov av referens lista kontakta Björn Klint:
e-post: bjorn.klint@sandbackens.se

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se