Sandbäckens levererar alla typer av sprinklerlösningar - från vattenkälla till fullt fungerande sprinklersystem inom industrier, offentliga lokaler, sjukhus och bostäder.

Genom våra kompetenta och erfarna medarbetare kan vi ta ett helhetsansvar, från rådgivning, design, projektering, samt utförande av kundanpassade sprinklersystem.  Vi arbetar med modern teknik och smarta systemlösningar som ger vi dig som kund ett bra och driftsäkert sprinklersystem, som är smidigt att underhålla.  Service, förvaltning och underhåll är också en stor del i vår verksamhet, där vi erbjuder långsiktiga kundanpassade serviceavtal, för enskilda anläggningar eller för ett helt fastighetsbestånd.  

Sandbäckens är av SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för sprinkler i enlighet med SBF 1020:3 Norm för anläggarfirma. 

Välkommen att kontakta oss!

Sandbäckens Sprinkler Väst AB

Stureholmsvägen 1, 451 55 Uddevalla
Tel: 0522-45 95 20

VD

Per Herrlin

e-post per.herrlin@sandbackens.se
Tel: 070-745 62 20

Teknisk sakkunnig

Rickard Gustavsson

e-post rickard.gustavsson@sandbackens.se
Tel: 070-745 61 51

Projektledare

Henrik Lundström

e-post: henrik.lundstrom@sandbackens.se 
Tel: 070-745 61 52

Paul Lancashire

e-post: paul.lancashire@sandbackens.se
Tel: 070-745 61 53

Projektledare/säljare

Thomas Helander

e-post: thomas.helander@sandbackens.se
Tel: 070-745 61 54

Administration

Aletha Heddelin

e-post: aletha.heddelin@sandbackens.se
Tel: 070-785 14 80

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se