VVS Entreprenader Linköping

Vi utför nybyggnation, ombyggnad och hyresgästanpassningar. I vårt åtagande ingår installationer för värme, sanitet, vatten, avlopp och komfortkyla. Vi arbetar även med tryckluft och boendesprinklers.

Några av våra färdiga projekt
MJÄRDEVI CENTER - 12 VÅNINGAR FLEXIBILITET

Mjärdevi Center är ett 12 våningar högt kontorskomplex med prisbelönt arkitektur. När huset byggdes visste man inte vilken typ av företag som skulle flytta in på respektive våning. Sandbäcken fick därför anpassa varje plan för alla eventualiteter. I mitten av komplexet byggdes en installationstät kärna från vilken man utgick för att förbereda inför kommande okända hyresgäster. Mjärdevi Center stod klart 2001 och sedan dess har Sandbäcken genomfört en lång rad hyresgästanpassningar.

FLYGVAPENMUSEUM LINKÖPING - MED ESTETIKEN I CENTRUM

När flygvapenmuseum i Linköping skulle göra en nysattning - renovera och bygga ut - gick uppdraget att installera VVS- och kylinstallationer till Sandbäcken. I ett modernt museum är estetiken bärande och det ställs höga och annorlunda krav på funktion. Det innebär nya utmaningar för installatörerna med flera ovanliga lösningar. Givetvis med kravet att aldrig göra avkall på det perfekta inomhusklimatet. När flygvapenmuseum nyinvigdes 2010 kunde uppdragsgivarna konstatera att de fått precis den inomhusatmosfär man eftersökt.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN LINKÖPING - ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

När räddningstjänsten Linköping skulle bygga en ny brandstation ställdes rigorösa krav på säkerhet och funktion. Stationen skulle inkludera en sambandscentral som måste fungera precis alla lägen - exempelvis vid katastrofer och krig. Således var kravspecifikationen omfattande när räddningstjänsten gick ut i upphandling för att hitta passande entreprenörer och installatörer. Sandbäcken levde upp till kraven och anlitades för att ta hand om VVS- och kylinstallationerna.

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se