VVS Entreprenader

Sandbäckens Rör kan tack vare sin breda kompetens utföra entreprenader inom värme och sanitet, medicinska gaser, industriella processer, kyla och fjärrvärme.

Vi erbjuder kvalificerade rörinstallationer till professionella uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor.

Vi utför VVS- och processinstallationer med hög kvalitet och stor lyhördhet för varje uppdrags speciella förutsättningar och villkor. Vi kan med vår långa erfarenhet och höga kompetens aktivt medverka till effektiva lösningar och ett snabbt, rationellt utförande. Målet är att alltid aktivt kunna bidra till en enkel och bekymmersfri byggprocess med god total ekonomi och ett färdigt resultat som garanterar långsiktigt väl fungerande funktion och driftsäkerhet.

Kunskap, erfarenhet och hög ambitionsnivå är vår främsta garanti för ett bra resultat, både vid utförande- och totalentreprenader.

Att välja Sandbäckens RÖR innebär alltid en försäkran om ett rationellt och väl genomfört arbete. Alla uppdrag genomförs med minutiösa förberedelser och planering. Riktlinjer med tidplan till stöd för allt från inköp, bemanning och hentering av tilläggsarbeten läggs upp i god tid före byggstart. Till detta kommer regelbundna avstämmningar och uppföljning vid stryrgruppsmöten med representanter från alla inblandade avdelningar. Detta dessutom med ständig ägarerepresentation vilket ytterligare borgar för ansvarsfull hantering av alla ärenden.

© Copyright 2016 Sandbäckens Rör
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens Rör, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se