VVS - en komplett leverantör

Sandbäckens kan tack vare sin breda kompetens utföra entreprenader inom värme och sanitet, medicinska gaser, industriella processer, kyla och fjärrvärme. Vi erbjuder kvalificerade rörinstallationer till professionella uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor.

Våra leveranser sker med hög kvalitet och stor lyhördhet för varje uppdrags speciella förutsättningar och villkor. Vi kan med vår långa erfarenhet och höga kompetens aktivt medverka till effektiva lösningar och ett snabbt, rationellt utförande. Målet är att alltid aktivt kunna bidra till en enkel och bekymmersfri byggprocess med god total ekonomi och ett färdigt resultat som garanterar långsiktigt väl fungerande funktion och driftsäkerhet.

Att välja Sandbäckens innebär alltid en försäkran om ett rationellt och väl genomfört arbete. Alla uppdrag genomförs med minutiösa förberedelser och planering. Riktlinjer med tidplan till stöd för allt från inköp, bemanning och hantering av tilläggsarbeten läggs upp i god tid före byggstart. Till detta kommer regelbundna avstämningar och uppföljning vid styrgruppsmöten med representanter från alla inblandade avdelningar. Detta dessutom med ständig ägarpresentation vilket ytterligare borgar för ansvarsfull hantering av alla ärenden.

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se