I allt vi gör, oavsett uppdrag, plats och kund är alltid vår värdegrund alltid den samma. Det är genom våra medarbetare som vi har byggt upp vår företagskultur, som idag ligger som grund för våra värderingar.

Närhet

Närhet syftar inte bara till den lokala arbetsmarknaden utan även till varandra och handlar om att skapa en platt organisation där kommunikationen mellan medarbetare, chefer och kunder sker på ett smidigt sätt, oavsett verksamhetsort.

Engagemang

Våra medarbetares engagemang,  kompetens och erfarenhet leder till delaktighet och gemenskap. Vårt engagemang medför att vi utvecklas och hela tiden strävar mot att bli effektivare.

Kundnytta

För oss inom Sandbäckens är kundnytta centralt i allt vi gör. Våra processer är effektiva och produktiva vilket leder till mer tid hos våra kunder och vi kan därmed möta kundens behov och förväntningar.

© Copyright 2016 Sandbäckens
Sitemap |  Cookies

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80, Fax: 013- 10 18 28, E-post: info@sandbackens.se