Välkommen till Sandbäckens Pump Öst – din kompletta partner inom pumpservice

Vi erbjuder ombyggnationer, service och underhåll. Alla projekt är lika viktiga, stora som små. Vi är experter som är snabbt och nära där det händer.

 • Ombyggnation av pumpstationer med tillhörande kringutrustning 
 • Service och underhåll som byte av pumpar, kringutrustning och automatik 
 • Behovsanalyser, LCA kalkyler som ge energieffektivisering

Varför ska du välja att samarbeta med Sandbäckens Pump?

Vi är experter inom pumpservice:

 • Erfarna och kunniga  
 • Levererar kvalitet med rätt produkt och utförande

Vi är snabbt på plats:

 • Framgångsfaktor för att skapa minimera skador 
 • Tar ansvar för en trygg installation

Vi är nära kunden:

 • Professionella 
 • Vi återkopplar och ger rätt råd

Vision 
Vår vision är att bli den ledande pumpinstallatören i Sörmland, Stockholm, Mälardalen och Östergötland.  

Affärsidé 
Sandbäckens Pump Öst erbjuder ombyggnationer, service och underhåll. Alla projekt är lika viktiga, stora som små. Vi är experter som är snabbt och nära där det händer.    

Målgrupp  
Sandbäckens Pump Öst erbjuder tjänster till fastighetsägare och industribranschen.   Vi anlitas ofta som underentreprenör till installations och förvaltningsbolag.  

Erbjudande  

 • Ombyggnation av pumpstationer med tillhörande kringutrustning 
 • Service och underhåll som byte av pumpar, kringutrustning och automatik 
 • Behovsanalyser, LCA kalkyler som ge energieffektivisering   
 • Vi erbjuder serviceavtal

Vi erbjuder kostnadsfria konsultation för ni ska få en den mest klimateffektiva lösningen för era behov.

Kontakta: Sandbäckens Pump Öst AB

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

KONTAKTA OSS
Skicka in en beskrivning av ditt ärende / offertförfrågan

Hitta till: Sandbäckens Pump Öst AB