Nyheter    |   Jobba hos oss

Illustration: Arkitektbyrån Arkcon

Publicerad 13 feb 2019

​Sandbäckens utför sprinklerinstallationer

Sandbäckens Sprinkler Väst AB har erhållit förtroendet av Peab att utföra sprinklerinstallationerna i samband med att det internationella bilelektroniksäkerhetsbolaget Veoneer investerar i en ny produktionsanläggning i Vårgårda.

- Vi är mycket stolta över förtroendet att, som totalentreprenör, få leverera en sprinkleranläggning i Veoneers nya produktionsanläggning. Anläggningen kommer att omfatta dels en kontorsdel och dels en produktionslokal för framtida produktion av bland annat kameror och radar för aktiv säkerhet i bilar, säger Per Herrlin, Affärsområdeschef, Sandbäckens Sprinkler.

Den nya produktionsanläggningen kommer att bli cirka 12.000 m2 stor och uppförs i två våningsplan, där produktionslokalen uppförs i ett plan medan kontorsdelen uppförs i två våningar. Den nya produktionsanläggningen kommer även att anslutas till den befintliga verkstads- och kontorsbyggnaden genom tre passager.

Henrik Lundström är utsedd till Sandbäckens projektledare och projekteringsarbetet har inletts. Installationerna beräknas starta under våren 2019 och den nya produktionsanläggningen beräknas stå färdig under våren 2020.

För mer information kontakta

Per Herrlin,  Affärsområdeschef, Sandbäckens Sprinkler
e-post: per.herrlin@sandbackens.se
Tel: 070-745 62 20

Eller

Henrik Lundström Projektledare, Sandbäckens Sprinkler Väst AB
e-post: Henrik.lundstrom@sandbackens.se
Telefon: 070-745 61 52

Referenser - pågående arbeten hos Sandbäckens just nu.

Partnering vid VS-entreprenad

Kalmars nya psykiatrilokaler

Som totalentreprenör i ett partneringsavtal utför Sandbäckens VS-installationerna i samband med fas 2 i byggandet av Kalmars nya psykiatrilokaler. Uppdraget omfattar samtliga installationer inom VS och medicinska gaser i den nya byggnaden.

Serviceavtal av fjärrvärmeanläggningar

Mälardalens Energi & Miljö

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) har tecknat årsavtal med Sandbäckens avseende nybyggnad och underhåll av fjärrvärmekulvertar. Avtalet är ett av flera årsavtal som Sandbäckens har med energibolag i framförallt mellansverige. 

Strategiskt samarbetsavtal

Ny- och ombyggnader i Nacka

NCC och Sandbäckens har tecknat har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal i samband om- och nybyggnation av fjorton projekt avseende skolor, förskolor och idrottshallar i Nacka kommun. Sandbäckens uppdrag är att projektera och leverera kompletta VS- och sprinklerpaket i samband med projekten.

Komplett sprinkleranläggning

Torp Köpcentrum, Uddevalla

Som totalentreprenör levererar Sandbäckens Sprinkler en komplett sprinkleranläggning I Torp Köpcentrum i Uddevalla. Uppdraget omfattar även en bassäng och pumpcentral med tillhörande pumpar dimensionerat till det totalt cirka 60 000 m2 stora köpcentret. 

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80      Fax: 013- 10 18 28       E-post: info@sandbackens.se

© Copyright 2018 Sandbäckens        Sitemap      Cookies

KONTAKT -
JAG VILL VETA MER

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG