Nyheter    |   Jobba hos oss

 

Illustration: Fogelberg Arkitekter AB och Ronneby kommun

Sandbäckens utför VS-installationerna Parkdalaskolan och Ronnebys nya idrottshall

Sandbäckens Rör i Ronneby AB har erhållit förtroendet att utföra samtliga VS-installationer i samband med byggandet av Parkdalaskolan med tillhörande idrottshall i Ronneby.

I centrala Ronneby förvandlas just nu en industribyggnad till en ny, modern 4–9-skola med plats för cirka 700 elever. Den nya Parkdalaskolan ingår i projektet ”Framtidens skolor” som omfattar investeringar på drygt 600 Mkr i nya förskolor och skolor i Ronneby kommun fram till år 2024.

– Jag är mycket stolt över förtroendet från Dynacon Construction Blekinge AB att få leverera samtliga VS-installationer i samband med byggandet av Parkdalaskolan och vid byggandet av den nya idrottshallen, säger Sonny Johansson, VD Sandbäckens Rör i Ronneby AB. 

Slutkund är Ronneby kommun som har lagt stort fokus på att skapa en funktionell och miljövänlig utformning på den nya skolan.  Byggnadens yttre ramar bibehålls men förses med ytterligare en våning. Invändigt blir i princip allt nytt med bland annat två stora ljusgårdar, en skolrestaurang med trivsamt elevcafé och ett bibliotek.  

I nära anslutning till skolbyggnaden byggs också en ny idrottshall som kommer att omfatta en stor sal för cirka 500 personer inklusive läktare samt en multifunktionssal för cirka 150 personer.  Projektet kommer att starta under våren 2020 beräknas vara färdigställt under hösten 2021. 

För mer information kontakta 

Sonny Johansson, VD 

Sandbäckens Rör i Ronneby AB 
e-post: sonny.johansson@sandbackens.se 
Telefon: 0457-63 55 41

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies