Nyheter    |   Jobba hos oss

 

tf regionchef för VS-region Sydväst

Torbjörn Carlsson har tillträtt rollen som tf regionchef för Sandbäckens VS-region Sydväst. Han efterträder Berne Göransson som valt att trappa ner och lämnade per den 1 februari 2019 och såväl VD-rollen som regionchefsrollen för att fortsätta som senior projektledare och rådgivare inom Sandbäckens Rör i Malmö AB.

- Jag vill att Mattias Göransson i sin roll som ny VD för Sandbäckens Rör i Malmö ska få möjlighet att fokusera fullt ut på sina nya uppgifter som VD och utser tillsvidare Torbjörn Carlsson till tillförordnad regionchef för en av våra strategiskt viktiga tillväxtregioner, Sydväst, säger Mats Åström, koncernchef.

Idag har Sandbäckens 26 affärsdrivande företag som är indelade i fem strategiska VS-regioner och det rikstäckande affärsområdet Sprinkler.

- En av våra styrkor inom Sandbäckens är vår platta koncern-organisation som bygger på ett starkt lokalt engagemang och ett tydligt delegerat ansvar. Därför har vi valt att rollen som regionchef och affärsområdeschef är en coachande roll som stödjer respektive VD som bollplank och rådgivare samt säkerställer tillväxten i respektive region. Som regionchef är man också del av koncernledningen, säger Mats Åström, Koncernchef Sandbäckens

Så här ser Sandbäckens geografiska indelning ut.

VS-region Sydväst: Regionchef Torbjörn Carlsson, tf (tillika VD Sandbäckens Rör i Vetlanda AB)
VS-region Väst:  Regionchef Mats Cullbrand (tillika VD Sandbäckens Rör i Göteborg AB)
VS-region Sydöst:  Regionchef Torbjörn Carlsson (tillika VD Sandbäckens Rör i Vetlanda AB)
VS-region Öst:  Regionchef André Roos (tillika Affärsutvecklingschef)
VS-region Stockholm:  Regionchef Anders Buskas (tillika VD Sandbäckens Rör i Stockholm AB)
Affärsområde Sprinkler: Affärsområdeschef Per Herrlin (tillika VD Sandbäckens Sprinkler Mitt AB, Sandbäckens Sprinkler Väst AB och  Ordf. Industri Mitt AB)

För mer information kontakta

Mats Åström
Koncernchef, Sandbäckens
e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40

Torbjörn Carlsson utsedd till tf regionchef för Sandbäckens VS-region Sydväst

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies