Hem / Om oss / Visselblåsning

Varför visselblåsa?

På Sandbäckens strävar vi efter att vara en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Det är viktigt för oss att det är enkelt att rapportera missförhållanden och att det kan göras konfidentiellt och säkert.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Sandbäckenskoncernen. Alla Sandbäckens bolag använder samma visselblåsarkanal. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur rapporterar jag och hur hanteras rapporteringen?

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://sandbackens.visslan-report.se. HR-chef och Chefsjurist i Sandbäckens Utveckling är de som tar emot inrapporterade ärenden. Fler kopplas in vid behov. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna Sandbäckens fullständiga visselblåsarpolicy.

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies | Integritetspolicy