Information från Sandbäckens om Covid-19 

Med anledning av corona-viruset så har vi publicerat denna nyhet/sida som vi löpande kommer att hålla uppdaterad.   

Utvecklingen av corona-viruset tillsammans med de kraftfulla åtgärder som vidtas av myndigheter och regeringen är en utmaning i hela samhället. 

Sandbäckens ambition är att bedriva våra bolag, verksamheter och projekt med så få störningar som möjligt. Vi försöker hitta lösningar på problem som eventuellt kan uppstå samtidigt som vi aktivt följer och agerar utifrån myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen. 

Genom en aktiv och löpande dialog håller vi våra medarbetare uppdaterade på utvecklingen och uppdaterar löpande våra instruktioner till dem i enlighet med myndigheternas rekommendationer.   

Bland annat har vi vidtagit följande åtgärder 

• Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom. 

• Vi följer noga sjukfrånvaron för att säkerställa våra resurser och kan vid behov hjälpas åt mellan bolagen 

• Vi undviker resor, event och ersätter fysiska möten med digitala möten

Har du frågor eller funderingar -  kontakta ditt närmaste Sandbäckens-bolag eller skicka ett mejl till info@sandbackens.se

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies