Information till dig som leverantör

Hem / Om oss / Leverantörsinformation

Sandbäckens är ett av Sveriges mest expansiva leverantörer av fastighetstekniska tjänster. 

Med kvalitet och kostnadseffektivitet i fokus utför vi kvalificerade installationer inom alla viktiga funktioner som får en fastighet att fungera, som exempelvis VS, el, kyla, energi, ventilation och automation. Vårt erbjudande omfattar såväl kompletta totalentreprenader, från idé och design till installation och om så våra kunder önskar även service och underhåll.

För att försäkra oss, och våra kunder, om att vi erbjuder den bästa och mest prisvärda helhetslösningen på marknaden, arbetar vi enligt Sandbäckens miljö- och kvalitetsprogram. Detta innebär att vi noggrant testar produkter, material och metoder som godkänts av Sandbäckens produktgrupp och uppfyller Sandbäckens hårt ställda krav. 

I bedömningen ingår naturligtvis också en prisöversyn. Tack vare våra omfattande uppdrag, kan vi påverka produktutveckling och kvalitetssäkring även hos våra leverantörer.

Säkra installationer 

Att alltid jobba med de bästa leverantörerna och våga ställa höga krav på produkter och material är en självklarhet för oss. Inget material i världen räddar dock en felaktig installation. Ett noggrant urval av godkända produkter underlättar arbetet för våra medarbetare, även vid de mest komplicerade installationsuppdragen. I Sandbäckens miljö- och kvalitetsprogram säkras också kompetens och servicegrad hos våra montörer, för att garantera högsta kundnöjdhet.  

Trygghet för kunden 

Inom Sandbäckens jobbar vi med ständiga förbättringar. Arbetet är en levande process, styrd av produktutveckling, pris och rekommendationer. Utvärderingar och nya tester görs löpande. 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi arbetar med våra inköp och vilka krav vi ställer på våra leverantörer.

Kontakt:

Tommie Nordli
Inköpschef

Telefon: 0761-269349
E-post: tommie.nordli@sandbackens.se

Annelie Andersch
Inköpare

Telefon 0707-152663
E-post: annelie.andersch@sandbackens.se

Christina Berndtsson
Regionsinköpare

Telefon: 0707-152687
E-post: christina.berndtsson@sandbackens.se

Mattias Gustafsson
Regionsinköpare

Telefon: 0707-137045
E-post: mattias.e.gustafsson@sandbackens.se

Peter Parelid
Regionsinköpare

Telefon: 0705-552758
E-post: peter.parelid@sandbackens.se

Viktig information vid fakturering

Vi på Sandbäckens använder oss av fakturascanning. Detta innebär att vi ställer höga krav på de fakturor som kommer till oss. 
Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras/returneras. 

Fakturan måste innehålla: 

  • Vår referens – Namnet på vår beställare 
  • Projektnummer – 8–9 siffror ex: 23103100 alt 238020180 
  • Korrekt moms
  • Inköpet måste faktureras samma bolag som beställningen är utställd på

Vi tar mer än gärna emot fakturor som PDF-fil via e-post. 

  • En faktura med bilagor måste vara i en och samma PDF-fil. 
  • Det får endast vara en faktura per e-post. 
  • Max 2MB per e-post

Fakturaadresser Sandbäckens med tillhörande dotterbolag

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies