Information till dig som leverantör

Hem / Om oss / Leverantörsinformation

Från och med 2024-05-01 byter vi fakturahantering och därmed också fakturaadress på samtliga av våra bolag se länk >>. Med anledning av detta måste alla fakturor efter det datumet skickas till oss enligt instruktion nedan.

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor kommer vi tillsammans med vår leverantör Inexchange AB att införa elektronisk hantering av våra leverantörsfakturor. Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare process både för er som leverantör och för oss som kund samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö genom att minska pappers-användningen. Det finns två sätt att skicka fakturor till oss där vi i första hand ser att ni skickar E-fakturor och i andra hand PDF-fakturor. Är ni idag anslutna via EDI-koppling berörs ni inte av denna förändring.

1. E-faktura

För att skicka Elektroniska fakturor såsom Svefaktura eller Peppol BIS ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar. Se uppgifter för anslutning samt fakturaadresser specifika för respektive bolag i bilaga 1, exempel FE 7573-1001 för företaget Sandbäckens Rör i Linköping AB.

2. PDF-faktura

Alla PDF-fakturor till företag inom Sandbäckenkoncernens mailas till sandbackens@pdf.scancloud.se.

Observera att adressen på fakturan skall innehålla korrekt fakturaadress till respektive bolag, exempelFE 7573-1001 för företaget Sandbäckens Rör i Linköping AB. Uppgifter om fakturaadresser finns i bilaga 1.

En faktura per PDF fil. Skicka originalfakturor. Manuellt scannad/kopierad PDF accepteras inte.

OBS: Endast fakturor skall skickas till denna mailadress. Övrig post skickas till respektive bolagsadress. Dessa återfinnes på https://www.sandbackens.se/kontakta-sandbackens

Kontakt:

Tommie Nordli
Inköpschef

Telefon: 0761-269349
E-post: tommie.nordli@sandbackens.se

Anna Regnell
Inköpsadministratör

Telefon 0767-735348
E-post: anna.regnell@sandbackens.se

Christina Berndtsson
Regionsinköpare

Telefon: 0707-152687
E-post: christina.berndtsson@sandbackens.se

Mattias Gustafsson
Regionsinköpare

Telefon: 0707-137045
E-post: mattias.e.gustafsson@sandbackens.se

Peter Parelid
Regionsinköpare

Telefon: 0705-552758
E-post: peter.parelid@sandbackens.se

Krav på fakturainformation

Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer vi att returnera till er med begäran om ny faktura.

 • Fakturamottagarens fullständiga namn och adress, inklusive leveransadress.
 • Referens; Arbetsordernummer 8-9 siffror
 • Unikt Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Betalningsvillkor (30 dagar om inget annat avtalats i förväg)
 • Inköpsordernr (i de fall det finns)
 • Tydlig specifikation av vad fakturan avser (varor, tjänster mm)
 • Fakturabelopp
 • Fakturans momsbelopp och gällande momssats

Uppgifter om avsändaren:

 • F-skatt
 • Momsregistreringsnummer
 • Organisationsnummer
 • Betalningsinformation: bankgiro/plusgiro/eventuellt bankkontonummer
 • Avsändarens namn, adress, telefonnummer och e-mailadress
 • Räntor eller övriga kostnader baserade på brister av ovanstående kriterier accepteras inte. Betalningspåminnelser hanteras alltid, men om ovanstående kriterier inte är uppfyllda, accepteras inte eventuella påminnelseavgifter och dylikt.

Hur kommer jag igång?

Behöver ni hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering kontaktar ni vår avtalspartner InExchange Factorum AB på edisupport@scancloud.se (tidigare Scancloud AB). Övriga frågor ställs till ekonomisupport@sandbackens.se

Faktura- och besöksadresser

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies