Nyheter    |   Jobba hos oss

VS - Entreprenad, en komplett samarbets-partner

Vi erbjuder VS-entreprenader och VS-installationer med kreativa och innovativa lösningar. Vi är en komplett samarbetspartner vid nybyggnation, modernisering eller ombyggnad av bostäder, offentliga eller kommersiella lokaler samt industriella byggnader.

Vi är din kompletta samarbetspartner 

Vår tjänsteportfölj omfattar helheten, från rådgivning och konstruktion till färdig installation med efterföljande service och underhåll. Vi är även en flitig anlitad partner vid samverkans- och partneringprojekt. 

Vi erbjuder våra kunder spetskompetens inom vatten, värme, sanitet, komfortkyla, fjärrvärme och fjärrkyla. Vi installerar även kompletta undercentraler, har kompetens för medicinska gaser och har en gedigen erfarenhet av exempelvis stamrenovering och energieffektivisering.  Dagligen utför vi uppdrag inom alla typer av fastigheter och miljöer, från privata bostäder till offentliga, kommersiella fastigheter och industriella byggnader. 

Regelbundna avstämningar och uppföljning

Att välja Sandbäckens innebär alltid en försäkran om ett rationellt och väl genomfört arbete. Alla uppdrag genomförs med noga förberedelser och planering. Riktlinjer med tidplan till stöd för allt från inköp, bemanning och hantering av tilläggsarbeten läggs upp i god tid före byggstart. Till detta kommer regelbundna avstämningar och uppföljning vid styrgruppsmöten med representanter från alla inblandade avdelningar. Detta dessutom med ständig ägarpresentation vilket ytterligare borgar för ansvarsfull hantering av alla ärenden.

Bekymmersfri byggprocess

Våra leveranser sker med hög kvalitet och stor lyhördhet för varje uppdrags speciella förutsättningar och villkor. Vi kan med vår långa erfarenhet och höga kompetens aktivt medverka till effektiva lösningar och ett snabbt, rationellt utförande. Målet är att alltid aktivt kunna bidra till en enkel och bekymmersfri byggprocess med god total ekonomi och ett färdigt resultat som garanterar långsiktigt väl fungerande funktion och driftsäkerhet.

Vår kvalitet din trygghet

Gemensamt för alla våra åtaganden är vår fokus på kvalitet och miljö. Vi arbetar i enlighet med ISO 9001 och 14001 och såväl våra bolag som våra medarbetare uppfyller självklart branschens högt ställda krav, såsom exempelvis Säkert Vatten, Heta arbeten eller licenser för rörsvetsning.

Referenser - pågående arbeten hos Sandbäckens just nu.

Partnering vid VS-entreprenad

Kalmars nya psykiatrilokaler

Som totalentreprenör i ett partneringsavtal utför Sandbäckens VS-installationerna i samband med fas 2 i byggandet av Kalmars nya psykiatrilokaler. Uppdraget omfattar samtliga installationer inom VS och medicinska gaser i den nya byggnaden.

Serviceavtal av fjärrvärmeanläggningar

Mälardalens Energi & Miljö

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) har tecknat årsavtal med Sandbäckens avseende nybyggnad och underhåll av fjärrvärmekulvertar. Avtalet är ett av flera årsavtal som Sandbäckens har med energibolag i framförallt mellansverige. 

Strategiskt samarbetsavtal

Ny- och ombyggnader i Nacka

NCC och Sandbäckens har tecknat har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal i samband om- och nybyggnation av fjorton projekt avseende skolor, förskolor och idrottshallar i Nacka kommun. Sandbäckens uppdrag är att projektera och leverera kompletta VS- och sprinklerpaket i samband med projekten.

Komplett sprinkleranläggning

Torp Köpcentrum, Uddevalla

Som totalentreprenör levererar Sandbäckens Sprinkler en komplett sprinkleranläggning I Torp Köpcentrum i Uddevalla. Uppdraget omfattar även en bassäng och pumpcentral med tillhörande pumpar dimensionerat till det totalt cirka 60 000 m2 stora köpcentret. 

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80      Fax: 013- 10 18 28       E-post: info@sandbackens.se

© Copyright 2018 Sandbäckens        Sitemap      Cookies

KONTAKT -
JAG VILL VETA MER

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG