Hållbara och energismarta VS-installationer 

Vi erbjuder VS-entreprenader med installationer som kännetecknas av kreativa och innovativa lösningar och är en komplett samarbetspartner vid nybyggnation, modernisering eller ombyggnad av bostäder, offentliga eller kommersiella lokaler samt industriella byggnader.

Till privatpersoner erbjuder vi Installationssmart.se - en e-handelsportal med över 500 artiklar för ett modernt och energieffektivt hem.

Vi är din kompletta samarbetspartner 

Vår tjänsteportfölj omfattar helheten, från rådgivning och konstruktion till färdig installation med efterföljande service och underhåll. Vi är även en flitig anlitad partner vid samverkans- och partneringprojekt. 

Vi erbjuder våra kunder spetskompetens inom vatten, värme, sanitet, komfortkyla, fjärrvärme och fjärrkyla. Vi installerar även kompletta undercentraler, har kompetens för medicinska gaser och har en gedigen erfarenhet av exempelvis stamrenovering och energieffektivisering.  Dagligen utför vi uppdrag inom alla typer av fastigheter och miljöer, från privata bostäder till offentliga, kommersiella fastigheter och industriella byggnader. 

Regelbundna avstämningar och uppföljning

Att välja Sandbäckens innebär alltid en försäkran om ett rationellt och väl genomfört arbete. Alla uppdrag genomförs med noga förberedelser och planering. Riktlinjer med tidplan till stöd för allt från inköp, bemanning och hantering av tilläggsarbeten läggs upp i god tid före byggstart. Till detta kommer regelbundna avstämningar och uppföljning vid styrgruppsmöten med representanter från alla inblandade avdelningar. Detta dessutom med ständig ägarpresentation vilket ytterligare borgar för ansvarsfull hantering av alla ärenden.

Bekymmersfri byggprocess

Våra leveranser sker med hög kvalitet och stor lyhördhet för varje uppdrags speciella förutsättningar och villkor. Vi kan med vår långa erfarenhet och höga kompetens aktivt medverka till effektiva lösningar och ett snabbt, rationellt utförande. Målet är att alltid aktivt kunna bidra till en enkel och bekymmersfri byggprocess med god total ekonomi och ett färdigt resultat som garanterar långsiktigt väl fungerande funktion och driftsäkerhet.

Vår kvalitet din trygghet

Gemensamt för alla våra åtaganden är vår fokus på kvalitet och miljö. Vi arbetar i enlighet med ISO 9001 och 14001 och såväl våra bolag som våra medarbetare uppfyller självklart branschens högt ställda krav, såsom exempelvis Säkert Vatten, Heta arbeten eller licenser för rörsvetsning.

Oavsett om du anlitar ett Sandbäckens-bolag för mindre entreprenader eller felavhjälpande åtgärder kan du som kund känna dig trygg. Våra montörer och tekniker kan service och har den erfarenhet, kompetens och utrustning som krävs för att du ska få den hjälp du behöver. 

Service för din och fastighetens framtid

Vi erbjuder dig felavhjälpande åtgärder, mindre entreprenader, ombyggnader och renoveringar. Vår tjänsteportfölj är bred om omfattar allt som har med värme, vatten, sanitet och komfortkyla att göra. Vi erbjuder även installation av värmepumpar, fjärrvärme och fjärrkyla. 

Vi vänder oss primärt till dig som är fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller är en bostadsrättsföreningar alternativt byggföretag. 

Vår kvalitet din trygghet

Gemensamt för alla våra åtaganden är vår fokus på kvalitet och miljö. Vi arbetar i enlighet med ISO 9001 och 14001 och såväl våra bolag som våra medarbetare uppfyller självklart branschens högt ställda krav, såsom exempelvis Säkert Vatten, Heta arbeten eller licenser för rörsvetsning

Service- och underhållsavtal

Är du intresserad av att säkerställa din investering och bibehålla en modern och energieffektiv anläggning? Hos oss kan du som kund även teckna service- och underhållsavtal. Kontakta oss för mer information om vilket avtal som passar dig bäst.

Bred kunskap och lång erfarenhet

Vi är med vår breda kunskap och långa branscherfarenhet en bra och pålitlig samarbetspartner. Med vår lokala närvaro säkerställer vi snabba leveranser och kostnadseffektiva lösningar som motsvarar våra kunders förväntningar.

För dig som är privatperson erbjuder vi  – Installationssmart.se.

Vi hjälper dig med allt från produkt till färdig installation, fyra enkla steg och det är klart.

1. Beställ

Beställ önskad produkt i vår onlineshop. Fast pris inkluderar vald produkt, installationsmaterial och allt arbete. Du kan känna dig trygg!

2. Kontakt

Vi kontaktar dig så snart vi fått din beställning. Vi går gemensamt igenom arbetet och säkerställer att produkten passar och ditt behov uppfylls.

3. Installation

Vi levererar och installerar på överenskommen tid samt säkerställer kvalitet.

4. Godkännande

Vi städar och du betalar när allt är godkänt och klart. Tryggt och enkelt!

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies