Nyheter    |   Jobba hos oss

Din partner för en effektiv projektprocess

Hem / VS / Entreprenad

Vi erbjuder entreprenader med installationer som kännetecknas av kreativa och innovativa lösningar

Vi är en komplett samarbetspartner vid nybyggnation, modernisering eller ombyggnad av bostäder, offentliga eller kommersiella lokaler samt industriella byggnader.

Vi är din kompletta samarbetspartner 

Vår tjänsteportfölj omfattar helheten, från rådgivning och konstruktion till färdig installation med efterföljande service och underhåll. Vi är även en flitig anlitad partner vid samverkans- och partneringprojekt. 

Vi erbjuder våra kunder spetskompetens inom vatten, värme, sanitet, komfortkyla, fjärrvärme och fjärrkyla. Vi installerar även kompletta undercentraler, har kompetens för medicinska gaser och har en gedigen erfarenhet av exempelvis stamrenovering och energieffektivisering.  Dagligen utför vi uppdrag inom alla typer av fastigheter och miljöer, från privata bostäder till offentliga, kommersiella fastigheter och industriella byggnader. 

Regelbundna avstämningar och uppföljning

Att välja Sandbäckens innebär alltid en försäkran om ett rationellt och väl genomfört arbete. Alla uppdrag genomförs med noga förberedelser och planering. Riktlinjer med tidplan till stöd för allt från inköp, bemanning och hantering av tilläggsarbeten läggs upp i god tid före byggstart. Till detta kommer regelbundna avstämningar och uppföljning vid styrgruppsmöten med representanter från alla inblandade avdelningar. Detta dessutom med ständig ägarpresentation vilket ytterligare borgar för ansvarsfull hantering av alla ärenden.

Bekymmersfri byggprocess

Våra leveranser sker med hög kvalitet och stor lyhördhet för varje uppdrags speciella förutsättningar och villkor. Vi kan med vår långa erfarenhet och höga kompetens aktivt medverka till effektiva lösningar och ett snabbt, rationellt utförande. Målet är att alltid aktivt kunna bidra till en enkel och bekymmersfri byggprocess med god total ekonomi och ett färdigt resultat som garanterar långsiktigt väl fungerande funktion och driftsäkerhet.

Vår kvalitet din trygghet

Gemensamt för alla våra åtaganden är vår fokus på kvalitet och miljö. Vi arbetar i enlighet med ISO 9001 och 14001 och såväl våra bolag som våra medarbetare uppfyller självklart branschens högt ställda krav, såsom exempelvis Säkert Vatten, Heta arbeten eller licenser för rörsvetsning.

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies