Vi är din partner inom installation och service av fastighetstekniska lösningar .

Hem / Om oss

Sandbäckens är en av Sveriges ledande koncernen för installationer, service och underhåll av hållbara och energismarta lösningar inom bland annat VS, kyla, el, automation, ventilation, brandskydd (sprinkler vattendimma, gassläck m.m.) eller design och konstruktion.

Vårt erbjudande är heltäckande från rådgivning och konstruktion till installation av en komplett anläggning med tillhörande serviceavtal.

Sandbäckens-koncernen är idag etablerade på ett 50-tal orter i Sverige och har tillsammans cirka 1000 medarbetare.

Vår vision

Sandbäckens är ett av branschens ledande företag och vi är det givna valet för kunder och medarbetare.

Vår affärsidé 

Sandbäckens levererar kostnadseffektiva rörtekniska lösningar till rätt kvalitet och med minsta miljöpåverkan. Det gör vi med lokalt entreprenörskap och branschens mest kompetenta medarbetare.

I allt vi gör, oavsett uppdrag, plats och kund är vår värdegrund alltid densamma. 

Det är genom våra medarbetare som vi har byggt upp vår företagskultur, som idag ligger som grund för våra värderingar.

Närhet 

Närhet syftar inte bara till den lokala arbetsmarknaden utan även till varandra och handlar om att skapa en platt organisation där kommunikationen mellan medarbetare, chefer och kunder sker på ett smidigt sätt, oavsett verksamhetsort.

Engagemang 

Våra medarbetares engagemang, kompetens och erfarenhet leder till delaktighet och gemenskap. Vårt engagemang medför att vi utvecklas och hela tiden strävar mot att bli effektivare.

Kundnytta 

För oss inom Sandbäckens är kundnytta centralt i allt vi gör. Våra processer är effektiva och produktiva vilket leder till mer tid hos våra kunder och vi kan därmed möta kundens behov och förväntningar.

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies