Nyheter    |   Jobba hos oss

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar.

Sandbäckens är en av Sveriges ledande VS- och sprinklerleverantörer. Verksamheten är specialiserade på entreprenader och service inom bland annat teknikområdena VS, komfortkyla, sprinkler, fjärrvärme och fjärrkyla. 

Vårt erbjudande är heltäckande från rådgivning och konstruktion till installation av en komplett anläggning med tillhörande serviceavtal.

Koncernen är idag etablerade på drygt 25 orter i Sverige och har tillsammans cirka 800 medarbetare. I Sandbäckens-koncernen ingår Sandbäckens Utveckling, Sandbäckens Rör, Sandbäckens Sprinkler, Mälar Sprinkler, Sprincom samt Rörproduktion med tillhörande dotterbolag.

Vår vision

Sandbäckens är ett av branschens ledande företag och vi är det givna valet för kunder och medarbetare.

Vår affärsidé 

Sandbäckens levererar kostnadseffektiva rörtekniska lösningar till rätt kvalitet och med minsta miljöpåverkan. Det gör vi med lokalt entreprenörskap och branschens mest kompetenta medarbetare.

I allt vi gör, oavsett uppdrag, plats och kund är vår värdegrund alltid densamma. 

Det är genom våra medarbetare som vi har byggt upp vår företagskultur, som idag ligger som grund för våra värderingar.

Närhet 

Närhet syftar inte bara till den lokala arbetsmarknaden utan även till varandra och handlar om att skapa en platt organisation där kommunikationen mellan medarbetare, chefer och kunder sker på ett smidigt sätt, oavsett verksamhetsort.

Engagemang 

Våra medarbetares engagemang, kompetens och erfarenhet leder till delaktighet och gemenskap. Vårt engagemang medför att vi utvecklas och hela tiden strävar mot att bli effektivare.

Kundnytta 

För oss inom Sandbäckens är kundnytta centralt i allt vi gör. Våra processer är effektiva och produktiva vilket leder till mer tid hos våra kunder och vi kan därmed möta kundens behov och förväntningar.

Referenser - pågående arbeten hos Sandbäckens just nu.

Partnering vid VS-entreprenad

Kalmars nya psykiatrilokaler

Som totalentreprenör i ett partneringsavtal utför Sandbäckens VS-installationerna i samband med fas 2 i byggandet av Kalmars nya psykiatrilokaler. Uppdraget omfattar samtliga installationer inom VS och medicinska gaser i den nya byggnaden.

Serviceavtal av fjärrvärmeanläggningar

Mälardalens Energi & Miljö

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) har tecknat årsavtal med Sandbäckens avseende nybyggnad och underhåll av fjärrvärmekulvertar. Avtalet är ett av flera årsavtal som Sandbäckens har med energibolag i framförallt mellansverige. 

Strategiskt samarbetsavtal

Ny- och ombyggnader i Nacka

NCC och Sandbäckens har tecknat har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal i samband om- och nybyggnation av fjorton projekt avseende skolor, förskolor och idrottshallar i Nacka kommun. Sandbäckens uppdrag är att projektera och leverera kompletta VS- och sprinklerpaket i samband med projekten.

Komplett sprinkleranläggning

Torp Köpcentrum, Uddevalla

Som totalentreprenör levererar Sandbäckens Sprinkler en komplett sprinkleranläggning I Torp Köpcentrum i Uddevalla. Uppdraget omfattar även en bassäng och pumpcentral med tillhörande pumpar dimensionerat till det totalt cirka 60 000 m2 stora köpcentret. 

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80      Fax: 013- 10 18 28       E-post: info@sandbackens.se

© Copyright 2018 Sandbäckens        Sitemap      Cookies

KONTAKT -
JAG VILL VETA MER

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG