Sandbäckens - del av Nimlas Group: den fjärde största installationskoncernen i Norden

Sandbäckens, som är en del av den nordiska installationskoncernen Nimlas Group, har haft en mycket stark tillväxt under 2023. Sandbäckens uppnådde en proformaomsättning om cirka 2,8 miljarder kronor och en justerad EBITA-marginal på proformabasis om 6,8 procent.

Nimlas-koncernens justerade proformaomsättning växte kraftigt till 8 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning om 58 procent under året. Rensat för jämförelsestörande poster ökade Nimlas proformerade resultat mätt i EBITA till 546 miljoner kronor, vilket ger en EBITA-marginal på 6,9 procent.

Under året har Sandbäckens fortsatt att expandera verksamheten genom större förvärv inom el och därmed startat ett nytt affärsområde med fokus på elinstallationer. Målet är att segmentet ska omsätta över en miljard kronor.   

Under 2023 har installationsvolymen minskat med 10 procent i Sverige enligt Installationsföretagens konjunkturrapport Marknadsläget. Trots det tuffa marknadsläget har Sandbäckens och Nimlas Group visat på en lönsam tillväxt.

-          Vi har haft en fantastisk utveckling under 2023. Vi hade förra året en stark tillväxt och orderstocken har vuxit med cirka 20 procent sedan 2022, säger Christoffer Järkeborn, VD för Sandbäckens och vice CEO för Nimlas Group.

Sandbäckens har en tydlig riktning i tillväxtstrategin 5-50-500: 5 miljarder kronor i omsättning, 50 nya bolag och 500 miljoner kronor i resultat, och planerar att fortsätta växa kraftigt inom segmenten VS, el och energieffektiviseringslösningar.

-          Sandbäckens är på helt rätt väg mot att bli nästa stora succé i installationsbranschen och vi ser fram emot att nu på allvar utmana de största installationskoncernerna, fortsätter Christoffer Järkeborn

Nimlas Group AB har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023. Detta markerar det andra fullständiga verksamhetsåret för den nordiska installationskoncernen som grundades år 2021. Läs årsredovisningen i svensk och engelsk version>> https://www.nimlasgroup.com/finance

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies