Foto: Konstel

Sandbäckens ägare Nimlas Group förvärvar Konstel, Norges ledande elinstallationsbolag

Sedan 2021 bildar Sandbäckens tillsammans med systerbolaget QMG i Finland, Nimlas Group. Nu tar Nimlas Group nästa steg genom att förvärva Konstel, ett av Norges ledande elinstallationsföretag. På mindre än två år har Nimlas etablerat sin närvaro i Sverige, Finland och Norge och bildar nu ett nordiskt installationsbolag med en total omsättning på över 6 miljarder kronor och med över 3 500 anställda. 

Nimlas mål är att bli Nordens främsta bolag inom innovativa och hållbara fastighetstekniska tjänster. De tekniska disciplinerna i Nimlas inkluderar värme och sanitet, el, ventilation, automatisering, brandsäkerhet, kyla och konsultverksamhet. Dessa discipliner kommer alla att spela nyckelroller i den gröna omställningen för att skapa mer hållbara samhällen.  

"Genom att välkomna Konstel till Nimlas tar vi viktigt nästa steg och stärker både vår diversifiering genom ett tredje geografiskt ben, samt stärker balansen mellan våra tekniska discipliner. Precis som Nimlas befintliga verksamheter i Sverige och Finland beror en stor del av Konstels framgångar på en stark företagskultur och en decentraliserad bolagsstruktur. ", säger Mikael Matts, VD för Nimlas. 

Sandbäckens har de senaste åren utökat sin tjänsteportfölj till att även omfatta bolag specialiserade på automation, ventilation, kyla, el och styr & reglertjänster.  

”Sandbäckens är ett fantastiskt företag med stark lokal närvaro med våra drygt 40 bolag på över 50 orter runt om i landet. De kommande åren ska vi dubbla vår omsättning och vi ska bli starka inom fler discipliner. Jag ser det som mycket positivt att vi får in ett tydligt elinstallationsbolag inom Nimlas-koncernen och hoppas det kan bidra till att det blir enklare för oss att förvärva el-bolag även i Sverige”. säger Christoffer Järkeborn, VD för Sandbäckens. 

Nimlas förvärv av Konstel förutsätter sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheten i Norge. 

För mer information kontakta 

Christoffer Järkeborn, VD/Koncernchef Sandbäckens
E-post: christoffer.jarkeborn@sandbackens.se
Tel: +46 72-242 28 19 

Mikael Matts, VD, Nimlas Group
E-post: mikael.matts@nimlasgroup.com
Tel: +46 76-850 16 03

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies | Integritetspolicy