Peder Bylund utsedd till VD när Sandbäckens etablerar VS-bolag Sundsvall

​Sandbäckens etablerar VS-bolag i Sundsvall, Peder Bylund utsedd till VD

Sandbäckens utökar sin geografiska närvaro ytterligare genom att etablera ännu ett VS-lokalt bolag på marknaden, denna gång i Sundsvall. Från och med idag den 15 november 2022 slår Sandbäckens Rör i Sundsvall upp sina dörrar under ledning av Peder Bylund i rollen som VD. Peder kommer närmast från Radiator VVS.  

- Det är med stor glädje som vi nu tar det strategiska steget och etablerar ett VS-bolag i norra Sverige. Vi har sedan tidigare en stark marknadsposition i Norrland genom våra dotterbolag, Sprincom och Sandbäckens Brandskydd som redan i dag är etablerade i bland annat Sundsvall, säger Per Herrlin, Regionchef Sandbäckens.

Sandbäckens-koncernen består av över 40  små och medelstora företag många med en ledande position på sina respektive marknader. Bolagen är alla specialiserade på olika fastighetstekniska tjänster såsom VS, automation, el, styr- och regler, ventilation och sprinkler. Inom koncernen finns även specialistkompetens inom olika brandskydd, medicinska gaser, projektering och konstruktion.  

Genom Sandbäckens decentraliserade affärsmodell med gemensamma värderingar och med effektiva och hållbara processer säkrar Sandbäckens kundernas, ägares och medarbetares investeringar. 

För mer information kontakta
Per Herrlin, Regionchef Sandbäckens
Tel: 070-745 62 20
E-post: per.herrlin@sandbackens.se

Peder Bylund, VD Sandbäckens Rör i Sundsvall AB
Tel: 072-855 99 50
E-post: peder.bylund@sandbackens.se

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies | Integritetspolicy