Från vänster: Dennis Ekvall, Arbetsledare och Stefan Johansson, VD, Johanssons VVS tillsammans med Tobias Ålund, VD Sandbäckens Rör i Bjäre Halmstad AB

Sandbäckens förvärvar Johanssons VVS i Ängelholm

​Sandbäckens stärker sin position på Bjärehalvön och Nordvästra Skåne genom förvärv av Johanssons VVS i Ängelholm AB.

Sedan tidigare finns koncernen etablerad på den lokala marknaden genom dotterbolaget Sandbäckens Rör i Bjäre Halmstad AB. Sandbäckens Rör i Bjäre Halmstad AB, som etablerades 2015, har haft en framgångsrik tillväxtresa och omsätter idag drygt 40 Mkr och sysselsätter 20-25 medarbetare fördelade på kontor i Grevie och Halmstad. 

Johanssons VVS startades av Stefan Johansson 1998 och bolaget är i dag ett komplett VVS företag specialiserat på fjärrvärme- och värmepumps-installationer samt VS entreprenader vid ny-, om- och tillbyggnader. Bolaget erbjuder även felavhjälpande åtgärder samt service av olika typer av värmesystem.

Överenskommelsen signerades den 17 september och övertagandet planeras till den 30 september 2020. 

För mer information kontakta

Tobias Ålund, VD Sandbäckens Rör i Bjäre Halmstad AB
Telefon: 0431-47 30 31, 070-785 23 80
E-post: tobias.alund@sandbackens.se

Stefan Johansson, VD Johanssons VVS AB
Telefon: 070- 338 04 88
E-post: sjjvvs@gmail.com

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies