Christoffer Järkeborn, Koncernchef Sandbäckens och vice VD Nimlas Group foto: Fotograf Håkan Målbäck AB

Sandbäckens genomför större förvärv av elbolag

Sandbäckens Group förvärvar tre elbolag EVIAB Gruppen AB, Växjö Elmontage AB och El & Projektering Vetlanda AB, kontrollerade av Storskogen Group AB. Bolagen omsätter tillsammans cirka 400 MSEK och har cirka 180 anställda.

Förvärvet är i linje med Sandbäckens strategi 5-50-500: 5 miljarder i omsättning, 50 nya bolag och 500 miljoner i resultat. Sandbäckens planerar att växa kraftigt inom el-segmentet under de närmsta åren med målet om 1 miljard i omsättning.

- Vi är på god väg att bli nästa stora succé inom installationsbranschen. Detta förvärv är ett viktigt steg på vår resa mot 5-50-500 och en kraftig expansion inom el-segmentet, säger Christoffer Järkeborn, Koncernchef Sandbäckens och vice VD Nimlas Group.

Företagen kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet under sina starka lokala varumärken. De kommer nu också kunna nyttja de fördelar och synergier som följer med att vara en del av en större installationskoncern.

- Vi har fått ett mycket gott intryck av bolagen och ser fram emot att tillsammans skapa den bästa kulturen för bolagen och deras medarbetare att växa i, säger Christoffer Järkeborn, Koncernchef Sandbäckens och vice VD Nimlas Group.

Sandbäckens Group är den svenska verksamheten och en del av den nordiska installationskoncernen Nimlas som på några år har växt från cirka 1,5 miljarder till drygt 7 miljarder i omsättning. KLAR Partners är majoritetsägare i Nimlas.

- Förvärvet är ett viktigt steg på Nimlas resa mot att bli en multidisciplinär installationskoncern i Norden. Med Sandbäckens förvärv inom el har vi nu en betydande verksamhet inom el-segmentet på alla våra marknader inom Norden, säger Mikael Matts, VD och Koncernchef Nimlas Group.

Sandbäckens förvärv av EVIAB Gruppen, Växjö Elmontage och El & Projektering Vetlanda beräknas vara slutförda tidigt i det fjärde kvartalet 2023 och är föremål för sedvanlig konkurrensprövning.

Företagsbeskrivningar:

  • EVIAB Gruppen: En multidisciplinär koncern verksam i Örebro-området och består av Elprofilen i Örebro AB, VVS Profilen i Örebro AB, Säkerhetsprofilen i Örebro AB och EVIAB Teknik AB. Verksamhetens fokus är installationstjänster hos företag och privatpersoner. Uppdragen varierar från byggprojekt till löpande service hos fastighetsägare.
  • Växjö Elmontage: Företaget består av två bolag Växjö Elmontage AB och EnergiStyret i Kronoberg AB. Bolagen utför entreprenader och servicearbeten i Växjö med omnejd. Kunderna består av företag, industrier, landsting, kommun och privatpersoner.
  • El & Projektering Vetlanda: Företaget arbetar med industrier, företag och privatpersoner där elinstallationer, projekteringar, solcellsanläggningar, fiberinstallationer, larm samt tele- och datanät utförs. Även service och installation av värmepumpar och kylanläggningar erbjuds.

Om Sandbäckens och Nimlas  

Sandbäckens är en av Sveriges ledande koncerner inom innovativa och hållbara fastighetstekniska lösningar. Våra tjänster omfattar installation och service inom bland annat VS, sprinkler, brandskydd, el, ventilation, kyla, automation och design/konstruktion. Sandbäckens är en rikstäckande koncern som idag sysselsätter cirka 1 200 medarbetare och finns etablerade på ett 50-tal orter. Sandbäckens strategi baseras på 5-50-500: 5 miljarder i omsättning, 50 nya bolag och 500 miljoner i resultat. Läs mer om oss på www.sandbackens.se

Nimlas Group är en av de ledande koncernerna för teknisk installation och relaterade servicetjänster i Norden. Koncernen består av Konstel i Norge, Sandbäckens i Sverige och QMG i Finland med totalt fler än 100 lokala företag. Genom dessa tillhandahålls installations- och underhållstjänster inom ett brett spektrum av tekniska discipliner från värme och sanitet till el, ventilation, automation, kyla/kylning och brandsäkerhet samt relaterade tjänster såsom design och säkerhet. Nimlas omsätter cirka 7 miljarder kronor och har mer än 3 500 anställda. KLAR Partners är majoritetsägare i koncernen. Läs mer på www.nimlasgroup.com

För mer information om Sandbäckens och Nimlas kontakta:

Christoffer Järkeborn, koncernchef Sandbäckens Group och Vice VD Nimlas Group
Tel: 072 – 242 28 19
E-post: christoffer.jarkeborn@sandbackens.se

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies | Integritetspolicy