Nyheter    |   Jobba hos oss

 

Sandbäckens Medicinska Gaser AB ackrediterade för provtryckning av gaser

Sandbäckens Medicinska Gaser AB (org.nr 559191-4824) har av Swedac ackrediterats som kontrollorgan ”C” för Trycksättning med gas omfattande provning med över- eller undertryck.

Idag är det ett lagstadgat krav att alla företag som har för avsikt att utföra trycksättning med gas måste vara ackrediterade. Undantag gäller för mycket låga tryck på under 0,03 bar och små anläggningar vid tryck upp till 3 bar. Med ackrediteringen som kontrollorgan av typ ”C” uppfyller Sandbäckens Medicinska Gaser AB kraven för att utföra riskbedömning med tillhörande tryckprovning med gas.

- Genom vår ackreditering kan vi inte bara erbjuda våra kunder en trygg och komplett samarbetspartner utan även Sandbäckens övriga bolag våra tjänster i samband med sina uppdrag, säger Tore Styrman, VD, Sandbäckens Medicinska gaser.

Tryck- och täthetsprovning genomförs för att säkerställa att en anläggning är säker att använda när den utsätts för tryck och att inga systemdelar innehåller läckage. Normalt görs detta med vätska som media men för vissa typer av anläggningar ställs det krav på särskild renhet, täthet och fuktinnehåll. För sådana system kan tryck- och täthetsprovning istället med fördel genomföras med gas som media.

Sandbäckens Medicinska Gaser AB som etablerades under våren 2019 erbjuder marknaden en heltäckande och komplett leverantör av installationer av gassystem vid nybyggnader och ombyggnader av sjukhus, vårdanläggningar, laboratorier, processindustri och inom läkemedelsbranschen i Stockholm och Mälardalen.

  

För mer information

Tore Styrman
Sandbäckens Medicinska Gaser AB
Tel: 0739-107677
Skicka e-post till Tore »

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies