Christoffer Järkeborn tillträder i september rollen som VD för Sandbäckens, Foto: Anna Simonsson

​Christoffer Järkeborn utsedd till ny VD för Sandbäckens

Christoffer Järkeborn tillträder i september rollen som VD och Koncernchef för Sandbäckens. Christoffer övertar rollen från Mikael Matts som därmed renodlar sitt fokus på uppdraget som CEO för Nimlas Group AB, som idag består av installationskoncernerna Sandbäckens i Sverige och QMG i Finland.

Christoffer startade sin karriär inom politiken och har under många år arbetat i olika förtroendeuppdrag såväl lokalt som nationellt. De senaste tio åren har han haft olika chefsbefattningar inom Skanska, såsom Head of Public Affairs, Distriktschef inom byggverksamheten och senast som Regionchef för Skanskas bostadsutveckling i Stockholm.

- Jag hälsar Christoffer varmt välkommen till Sandbäckens. Christoffer har en utomordentlig förmåga att utveckla affärer och har ett fantastiskt ledarskap. Detta kommer, tillsammans med den starka lokala närheten, entreprenörskapet och den gedigna yrkeskunskap som finns inom Sandbäckens att bli en otroligt bra kombination för koncernens fortsatta utveckling, säger Mikael Matts, CEO Nimlas Group. 

Sandbäckens är en av Sveriges ledande aktörer inom installation och service av fastighetstekniska tjänster. Koncernen består av nästan 40 affärsdrivande dotterbolag som sysselsätter knappt 1 000 medarbetare på ett 50-tal orter runt om i landet.

- Jag är mycket glad över att få bli en del av Sandbäckens tillväxtresa. Installationer har en nyckelroll för att nå ett klimatneutralt samhälle och här ska vi skapa nya affärsmöjligheter i den gröna omställningen, säger Christoffer Järkeborn. 

Christoffer Järkeborn kommer att utgå från Sandbäckens och Nimlas nya kontor i Solna och kommer att tillsammans med Fredrik Setréus (CFO) ingå i NLT (Nimlas Leadership Team).

- Jag ser fram emot att ta del av Christoffers långa och breda erfarenhet av samhällsbyggande när vi nu tillsammans med teamet på QMG skapar och bygger, Nimlas Group AB, med målet att bli en av Nordens ledande aktörer inom fastighetstekniska tjänster, säger Mikael Matts. 

För mer information kontakta 

Mikael Matts, CEO Nimlas Group AB
Telefon: 070-850 16 03
E-post: mikael.matts@nimlasgroup.com

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies