Välkommen till Sandbäckens Rör i Lund
- ditt lokala rörbolag och din VS-installatör

Vi är en komplett samarbetspartner och installatör av moderna och innovativa VS-installationer. 

Vi erbjuder bland annat våra kunder

 VS-entreprenader vid ny- och ombyggnader 
 Stambyten tappvatten, avloppsrenoveringar och avloppsresningar  
● Energioptimering av värmesystem  
 Serviceavtal för hållbara och funktionella VS-system 
 Projektering och konstruktion av moderna och hållbara VS-installationer  
 Installation av luft/luft värmepumpar (värme & kyla) samt Luft/vatten värmepumpar  
 Jourverksamhet dygnet runt  
● Industricertifiering
 Licens svetsare

 

VS entreprenader och VS-projekt

Rörservice och jour-verksamhet

Värmepumpar och andra värmekällor 

Installations- Smart för egna hem

Står du inför en nybyggnad, tillbyggnad, renovering eller helt enkelt vill modernisera av din fastighet? 

Vi är din lokala rörinstallatör och samarbetspartner som erbjuder trygga, energismarta och kvalitetssäkrade VS-installationer. Genom våra certifierade rörmokare eller VS-montörer kan du känna dig trygg med att vår leverans alltid uppfyller branschens högt ställda krav och produkternas riktlinjer för säker installation. 

Som en del av Sandbäckens-koncernen kan du känna dig trygg med att våra produktval är noga utvalda ur både ett kvalitet och miljöperspektiv.

VS-entreprenader och VS-projekt

Vi är mer än en installatör och tar gärna ett större ansvar i din investering. Vår kompetens och erfarenhet täcker hela byggprocessen, från idé och konstruktion till noga utvalda produktval och installation med tillhörande funktionskontroll. Efter avslutat projekt bibehåller vi gärna kontakten genom exempelvis ett service- eller drift- och underhållsavtal. Vi arbetar i enligt med ISO 9001 och 14001 och är certifierade enligt Säker Vatten.

Rörservice och Jour

Att underhålla fastighetens VS-installationer är en bra och hållbar investering. Vattenläckor eller droppande kranar kan medföra stora och onödiga kostnader. Vi hjälper våra kunder med att modernisera rörinstallationerna i alla typer av bostäder, fritidshus, kommersiella, industriella och offentliga byggnader.

Om olyckan skulle vara framme erbjuder vi på Sandbäckens Rör i Lund även jourverksamhet, dygnet runt. ring 046-25 01 60 

Energieffektivisering och smarta VS-installationer

En allt större andel av en byggnads driftkostnader är uppvärmning och energikostnaderna. Genom att välja energismarta produktval, säkerställa energieffektiv uppvärmning och styra energiåtgången kan vi göra stor skillnad. 

Vi hjälper våra kunder med att analysera och energieffektera sina fastigheter oavsett det är en villa, fritidshus, flerfamiljshus eller om det är en byggnad för kommersiell, offentlig eller industri verksamhet.

Värmepumpar

Vi erbjuder alla typer av värmelösningar med värmepumpar. Kontakta oss för rådgivning för att hitta rätt värmelösning för din fastighet. 

Våra kundanpassade och unika erbjudanden

Vår kompetens din trygghet

Vi erbjuder jour, dygnet runt

046-25 01 60

Kontakta: Sandbäckens Rör i Lund AB

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

Hitta till: Sandbäckens Rör i Lund AB