Välkommen till Sandbäckens Rör i Blekinge
- ditt lokala rörbolag och VS-installatör

Vi är en komplett samarbetspartner och installatör av moderna och innovativa VS-installationer.

  • VS-entreprenader vid ny- och ombyggnader
  • Serviceavtal för hållbara och funktionella VS-system
  • Felavhjälpande åtgärder 
  • Energieffektivisering genom värmepumpar och bergvärmeanläggningar
  • Installations Smart med trygga installationer till fast pris - installerat & klart.
  • Projektering och konstruktion av moderna och hållbara VS-installationer

Vi har kontor i Ronneby och Karlskrona

Står du inför en nybyggnad, tillbyggnad, renovering eller helt enkelt vill modernisera av din fastighet? 

Vi är din lokala rörinstallatör och samarbetspartner som erbjuder trygga, energismarta och kvalitetssäkrade VS-installationer. Genom våra certifierade rörmokare eller VS-montörer kan du känna dig trygg med att vår leverans alltid uppfyller branschens högt ställda krav och produkternas riktlinjer för säker installation. 

Som en del av Sandbäckens-koncernen kan du känna dig trygg med att våra produktval är noga utvalda ur både ett kvalitet och miljöperspektiv.

Länk vidare

VS-entreprenader och VS-projekt

Vi är mer än en installatör och tar gärna ett större ansvar i din investering. Vår kompetens och erfarenhet täcker hela byggprocessen, från idé och konstruktion till noga utvalda produktval och installation med tillhörande funktionskontroll. Efter avslutat projekt bibehåller vi gärna kontakten genom exempelvis ett service- eller drift- och underhållsavtal. Vi arbetar i enligt med ISO 9001 och 14001 och är certifierade enligt Säker Vatten.

Rörservice och VS-underhåll

Att underhålla fastighetens VS-installationer är en bra och hållbar investering. Vattenläckor eller droppande kranar kan medföra stora och onödiga kostnader. Vi hjälper våra kunder med att modernisera rörinstallationerna i alla typer av bostäder, fritidshus, kommersiella, industriella och offentliga byggnader. 

Energieffektivisering och smarta VS-installationer

En allt större andel av en byggnads driftkostnader är uppvärmning och energikostnaderna. Genom att välja energismarta produktval, energieffektiv uppvärmning och ha styra energiåtgången kan gör stor skillnad. Vi hjälper våra kunder med att analysera och energieffektera sina fastigheter oavsett det är en villa, fritidshus, flerfamiljshus eller om det är en byggnad för kommersiell, offentlig eller industri verksamhet.

Våra kundanpassade och unika erbjudanden

Vår kompetens din trygghet

Vi är certifierad Termiainstallatör

Kontakta: Sandbäckens Rör i Ronneby AB

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

Hitta till: Sandbäckens Rör i Ronneby AB