Välkommen till Sandbäckens Rör i Sundsvall
- ditt lokala rörbolag och din VS-installatör

Vi är en ny men komplett samarbetspartner och installatör av moderna och innovativa VS-installationer i Sundsvall.

Vi erbjuder bland annat våra kunder

 VS-entreprenader vid ny- och ombyggnader 
 Stambyten tappvatten, avloppsrenoveringar och avloppsrensningar  
● Energioptimering av värmesystem  
 Serviceavtal för hållbara och funktionella VS-system 
 Projektering och konstruktion av moderna och hållbara VS-installationer  
 Installation av luft/luft värmepumpar (värme & kyla) samt Luft/vatten värmepumpar  

Står du inför en nybyggnad, tillbyggnad, renovering eller helt enkelt vill modernisera av din fastighet? 

Vi är din lokala rörinstallatör och samarbetspartner som erbjuder trygga, energismarta och kvalitetssäkrade VS-installationer. Genom våra certifierade rörmokare eller VS-montörer kan du känna dig trygg med att vår leverans alltid uppfyller branschens högt ställda krav och produkternas riktlinjer för säker installation. 

Som en del av Sandbäckens-koncernen kan du känna dig trygg med att våra produktval är noga utvalda ur både ett kvalitet och miljöperspektiv.

Vi söker fler duktiga montörer

Vill du vara med och skapa framtidens VS-bolag? Vi är visserligen nystartade men våra tjänster är redan starkt efterfrågade. Därför söker vi nu fler duktiga medarbetare och framförallt VS-montörer för såväl entreprenader som serviceuppdrag. 

Tveka inte att kontakta oss redan idag!

VS-entreprenader och VS-projekt

Vi är mer än en installatör och tar gärna ett större ansvar i din investering. Vår kompetens och erfarenhet täcker hela byggprocessen, från idé och konstruktion till noga utvalda produktval och installation med tillhörande funktionskontroll. Efter avslutat projekt bibehåller vi gärna kontakten genom exempelvis ett service- eller drift- och underhållsavtal. Vi arbetar i enligt med ISO 9001 och 14001 och är certifierade enligt Säker Vatten.

Rör och vattenmätarkonsol

Att underhålla fastighetens VS-installationer är en bra och hållbar investering. Vattenläckor eller droppande kranar kan medföra stora och onödiga kostnader. Vi hjälper våra kunder med att modernisera rörinstallationerna i alla typer av bostäder, fritidshus, kommersiella, industriella och offentliga byggnader.

Om du behöver installation av en vattenmätarkonsol ordnar vi det

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som stabiliserar rören så att de inte påverkas när byte av vattenmätare sker. Bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre med en vattenmätarkonsol. Därför är det ett krav att det finns en mätarkonsol med avstängningsventiler vid mätarplatsen.

Värmepumpar och andra värmekällor

Vi erbjuder alla typer av värmelösningar med värmepumpar. Kontakta oss för rådgivning för att hitta rätt värmelösning för din fastighet.

Energismarta lösningar och styrning

En allt större andel av en byggnads driftkostnader är uppvärmning och energikostnaderna. Genom att välja energismarta produktval, säkerställa energieffektiv uppvärmning och styra energiåtgången kan vi göra stor skillnad. 

Vi hjälper våra kunder med att analysera och energieffektera sina fastigheter oavsett det är en villa, fritidshus, flerfamiljshus eller om det är en byggnad för kommersiell, offentlig eller industri verksamhet.

Kontakta: Sandbäckens Rör i Sundsvall AB

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

Hitta till: Sandbäckens Rör i Sundsvall AB