VS kan vara knepigt att göra själv, det kräver utbildning och certifiering för att ditt hem ska vara tryggt och försäkrat. Våra installatörer är proffs som står till ditt förfogande och till fast pris. Läs mer >>

Välkommen till Sandbäckens Rör i Uddevalla - ditt lokala rörbolag

En komplett samarbetspartner och installatör av moderna VS-installationer.

  • VS-entreprenader vid ny- och ombyggnader
  • Serviceavtal för hållbara och funktionella VS-system
  • Felavhjälpande åtgärder 
  • Energieffektivisering genom värmepumpar och bergvärmeanläggningar
  • Projektering och konstruktion av hållbara VS-installationer

Står du inför en nybyggnad, tillbyggnad, renovering eller helt enkelt vill modernisera av din fastighet? 

Vi är din lokala rörinstallatör och samarbetspartner som erbjuder trygga, energismarta och kvalitetssäkrade VS-installationer. Genom våra certifierade rörmokare eller VS-montörer kan du känna dig trygg med att vår leverans alltid uppfyller branschens högt ställda krav och produkternas riktlinjer för säker installation. 

Som en del av Sandbäckens-koncernen kan du känna dig trygg med att våra produktval är noga utvalda ur både ett kvalitet och miljöperspektiv.

VS-entreprenader och VS-projekt

Vi är mer än en installatör och tar gärna ett större ansvar i din investering. Vår kompetens och erfarenhet täcker hela byggprocessen, från idé och konstruktion till noga utvalda produktval och installation med tillhörande funktionskontroll. Efter avslutat projekt bibehåller vi gärna kontakten genom exempelvis ett service- eller drift- och underhållsavtal. Vi arbetar i enligt med ISO 9001 och 14001 och är certifierade enligt Säker Vatten.

Rörservice och VS-underhåll

Att underhålla fastighetens VS-installationer är en bra och hållbar investering. Vattenläckor eller droppande kranar kan medföra stora och onödiga kostnader. Vi hjälper våra kunder med att modernisera rörinstallationerna i alla typer av bostäder, fritidshus, kommersiella, industriella och offentliga byggnader. 

Energieffektivisering och smarta VS-installationer

En allt större andel av en byggnads driftkostnader är uppvärmning och energikostnaderna. Genom att välja energismarta produktval, energieffektiv uppvärmning och ha styra energiåtgången kan gör stor skillnad. Vi hjälper våra kunder med att analysera och energieffektera sina fastigheter oavsett det är en villa, fritidshus, flerfamiljshus eller om det är en byggnad för kommersiell, offentlig eller industri verksamhet.

Vår kompetens, din trygghet

Exempel på projekt där vi haft förtroendet att leverera VS-installationerna

Nybyggnation av Uddevalla Brandstation 

Holmängenskolan Vänersborg - Ny skola helt i trä F-6

Sylteskolan Trollhättan
Vårt största Nybyggnadsprojekt projekt på Sandbäckens rör hittills. En skola 1-9 klassare. Samt fritidsgård och ett bibliotek.

Guldvingen Låghus/Höghus Trollhättan
Vår största Rot-renovering av ca 700 lägenheter

Näl Sjukhus,Trollhättan
Ombyggnation av 20 talet fläktrum och ca 100st ventilationsaggregat.

Källdalsskolan Uddevalla
Nybyggnation av skola i Uddevalla. Grundskola 1-6

Kontakta: Sandbäckens Rör i Uddevalla

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

KONTAKTA OSS
Skicka in en beskrivning av ditt ärende / offertförfrågan

Hitta till: Sandbäckens Rör i Uddevalla