Välkommen till Sandbäckens Rör i Västerås
- ditt lokala rör- och ventilationsbolag 

Vi är en komplett samarbetspartner och installatör av moderna och innovativa  VS och ventilationslösningar.

  • Entreprenader vid ny- och ombyggnader
  • Serviceavtal för hållbara och funktionella VS- och ventilationsanläggningar 
  • Felavhjälpande åtgärder 
  • Energieffektivisering genom värmepumpar och bergvärmeanläggningar
  • Installations Smart med trygga VS-installationer till fast pris - installerat & klart.
  • Projektering och konstruktion av moderna och hållbara VS- och ventilationsanläggningar
 

Följ oss på Instagram

Kontakt
 

Står du inför en nybyggnad, tillbyggnad, renovering eller helt enkelt vill modernisera av din fastighet? 

Vi är din lokala rörinstallatör och samarbetspartner som erbjuder trygga, energismarta och kvalitetssäkrade VS-installationer. Genom våra certifierade rörmokare eller VS-montörer kan du känna dig trygg med att vår leverans alltid uppfyller branschens högt ställda krav och produkternas riktlinjer för säker installation. 

Som en del av Sandbäckens-koncernen kan du känna dig trygg med att våra produktval är noga utvalda ur både ett kvalitet och miljöperspektiv.

VS-entreprenader och VS-projekt

Vi är mer än en installatör och tar gärna ett större ansvar i din investering. Vår kompetens och erfarenhet täcker hela byggprocessen, från idé och konstruktion till noga utvalda produktval och installation med tillhörande funktionskontroll. Efter avslutat projekt bibehåller vi gärna kontakten genom exempelvis ett service- eller drift- och underhållsavtal. Vi arbetar i enligt med ISO 9001 och 14001 och är certifierade enligt Säker Vatten.

Rörservice och VS-underhåll

Att underhålla fastighetens VS-installationer är en bra och hållbar investering. Vattenläckor eller droppande kranar kan medföra stora och onödiga kostnader. Vi hjälper våra kunder med att modernisera rörinstallationerna i alla typer av bostäder, fritidshus, kommersiella, industriella och offentliga byggnader. 

Ventilation

Vi är en heltäckande leverantör inom funktionella och klimatsmarta ventilationsanläggningar.

Energieffektivisering och smarta installationer

En allt större andel av en byggnads driftkostnader är uppvärmning och energikostnaderna. Genom att välja energismarta produktval, energieffektiv uppvärmning och ha styra energiåtgången kan gör stor skillnad. Vi hjälper våra kunder med att analysera och energieffektera sina fastigheter oavsett det är en villa, fritidshus, flerfamiljshus eller om det är en byggnad för kommersiell, offentlig eller industri verksamhet.

Våra kundanpassade och unika erbjudanden

Vår kompetens din trygghet

Kontakta: Sandbäckens Rör i Västerås AB

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

Hitta till: Sandbäckens Rör i Västerås AB