Välkommen till Sandbäckens Rör på Gotland
- ditt lokala installationsbolag

Vi är en komplett samarbetspartner och installatör av moderna och innovativa fastighetstekniska tjänster

  • Entreprenader vid ny- och ombyggnader med fokus på värme, sanitet, el och komfortkyla
  • Serviceavtal för hållbara och funktionella fastigheter
  • Felavhjälpande åtgärder 
  • Energieffektivisering genom exempelvis värmepumpar och bergvärmeanläggningar
  • Installations Smart  - trygga  och hållbara produkter - installerat & klart till ett fast pris.
  • Projektering och konstruktion av moderna och hållbara fastighetstekniska lösningar
 

VS
Entreprenader och Service

Följ oss på Instagram
Facebook

På Gång


Står du inför en nybyggnad, tillbyggnad, renovering eller helt enkelt vill modernisera din fastighet? 

Vi är din lokala rörinstallatör och samarbetspartner som erbjuder trygga, energismarta och kvalitetssäkrade VS-installationer. Genom våra certifierade rörmokare eller VS-montörer kan du känna dig trygg med att vår leverans alltid uppfyller branschens högt ställda krav och produkternas riktlinjer för säker installation. 

Som en del av Sandbäckens-koncernen kan du känna dig trygg med att våra produktval är noga utvalda ur både ett kvalitet och miljöperspektiv.

VS-entreprenader och service

Vi är mer än en installatör och tar gärna ett större ansvar i din investering. Vår kompetens och erfarenhet täcker hela byggprocessen, från idé och konstruktion till noga utvalda produktval och installation med tillhörande funktionskontroll. Efter avslutat projekt bibehåller vi gärna kontakten genom exempelvis ett service- eller drift- och underhållsavtal. Vi arbetar i enligt med ISO 9001 och 14001 och är certifierade enligt Säker Vatten.

Rörservice och VS-underhåll
Att underhålla fastighetens VS-installationer är en bra och hållbar investering. Vattenläckor eller droppande kranar kan medföra stora och onödiga kostnader. Vi hjälper våra kunder med att modernisera rörinstallationerna i alla typer av bostäder, fritidshus, kommersiella, industriella och offentliga byggnader. 

Elinstallationer och service
Vi erbjuder installationsel och elservice i alla tänkbara miljöer. Vår elverksamhet växer kontuerligt genom våra kunders förtroendet. Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag så berättar vi vad vi kan erbjuda dig.

Komfortkyla och värmepumpar
Inomhusklimatet blir allt viktigare för vårt välmående. Ett sunt inomhusklimat behöver inte inte innebära stora kostnader, tvärt om även driftskostnaderna kan minska. 

Vårt kylteam arbetar dagligen med att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö hos våra kunder, oavsett om du är privatperson eller fastighetsägare hjälper vi dig med helheten, från rådgivning och analys till förslag och installation. Självklart utför vi även löpande service av din anläggning.

Vi är även återförsäljare av marknadens ledande värmepumpar och är du osäker på vad du söker och vad som passar din fastighet bäst - kontakta oss så hjälper vi dig. 

Energieffektivisering och hållbara lösningar

En allt större andel av en byggnads driftkostnader är uppvärmning och energikostnaderna. Genom att välja energismarta produktval, energieffektiv uppvärmning och ha styra energiåtgången kan gör stor skillnad. Vi hjälper våra kunder med att analysera och energieffektera sina fastigheter oavsett det är en villa, fritidshus, flerfamiljshus eller om det är en byggnad för kommersiell, offentlig eller industri verksamhet.

Våra kundanpassade och unika erbjudanden

Vår kompetens din trygghet

Kontakta: Sandbäckens Rör i Visby AB

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

Platskontor i Hemse

Storgatan 4, 623 50 Hemse
Telefon 0498-65 57 30

KONTAKTA OSS
Skicka in en beskrivning av ditt ärende / offertförfrågan

Hitta till: Sandbäckens Rör i Visby AB