Kv Kornknarren 1 - Illustration: KANOZI Arkitekter

​Sandbäckens utför installationer i drygt 100 lägenheter i Västra Stångby utanför Lund

Sandbäckens Rör i Lund AB har erhållit förtroendet att utföra samtliga VS-installationer i samband med exploateringen av Kv Storspoven 1 och Kv Kornknarren 1 i Västra Stångby utanför Lund. I projektet Storspoven kommer även Sandbäckens att utföra sprinklerinstallationerna genom dotterbolaget Sandbäckens Sprinkler Väst AB. Sandbäckens uppdragsgivare är Peab och slutkund är LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB).

Stångby är ett gammalt stationssamhälle fem kilometer norr om Lund. Utgångspunkten för Västra Stångbys utbyggnad är att bebyggelsen ska vara småskalig och innehålla olika former av boende och där bebyggelsen grupperas utifrån trädgårdsstadens struktur med låga hus, trädgårdar, traditionella gator, torg och parkrum.

- Jag är mycket stolt över förtroendet och ser fram att vara en del av att skapa denna nya stadsdel. Vårt uppdrag omfattar de båda stora nyproduktionsprojekten,  vilket innebär att vi kommer att leverera kompletta VS-installationer i över 100 lägenheter tillika samtliga byggnaders övriga biutrymmen, säger Stefan Johansson, VD Sandbäckens Rör i Lund AB.

Kv Storspoven 1 kommer att omfatta en byggnad om cirka 4.000 kvm (BTA). Byggnaden kommer bestå av 50 lägenheter anpassade för äldreboende och i Sandbäckens uppdrag ingår även VS-och sprinklerinstallationerna i personalutrymmen, kontor, samlings- och träningslokaler samt förråd.

Kv Kornknarren 1 kommer att omfatta 68 lägenheter fördelade på fyra byggnader som kommer att bli mellan två till fyra våningar höga. I bottenvåningen kommer det även finnas två lokaler anpassade bland annat restaurang. Även här kommer Sandbäckens att leverera ett komplett VS-paket såväl i lägenheterna som i de gemensamma utrymmena.

De båda projekten kommer att genomföras parallellt och beräknas vara färdigställda för inflyttning under hösten 2023.

- Sedan vi etablerade oss på marknaden för mindre än ett år sedan har vi haft en fantastisk utveckling. Våra tjänster är starkt efterfrågade och vi söker kontinuerligt efter fler duktiga VS-montörer, avslutar Stefan Johansson.

För mer information kontakta

Stefan Johansson, VD
Sandbäckens Rör i Lund AB
Telefon: 073-054 34 41
E-post: stefan.u.johansson@sandbackens.se

Rickard Gustavsson, VD
Sandbäckens Sprinkler Väst AB
Telefon: 070-745 61 51
E-post: rickard.gustavsson@sandbackens.se

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies