Illustration: Fredblad Arkitekter

Sandbäckens utför installationer när Uddevallas nya, moderna, brandstation byggs

Sommaren 2023 beräknas Uddevallas nya moderna brandstation stå klar. Sandbäckens Rör i Uddevalla AB och Sandbäckens Sprinkler Väst AB har erhållit förtroendet att i ett partneringsamarbete tillsammans med Serneke, Uddevalla Kommun och Räddningstjänsten installera omfattande funktions- och fastighetstekniska lösningar.

Den nya brandstationen, som förutom kommer att utgöra basen för såväl heltids- som deltidsstyrkan inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän även omfatta en administrationsenhet och utbildningslokaler.  Den nya brandstationen följer riktlinjerna för ”Friska brandmän” – ren miljö i byggnationen. Riktlinjerna innebär att brandmännen bland annat ska undvika upprepad exponering av hälsofarliga ämnen och att skyddskläder och utrustning kan rengöras på ett säkert sätt.

-  Vi är mycket stolta över förtroendet att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i att skapa en ny modern och funktionell brandstation med stort fokus på brandmännens arbetsmiljö, säger Magnus Forslund, VD, Sandbäckens Rör i Uddevalla.

I Sandbäckens uppdrag ingår förutom projektering och installation av samtliga VS-installationer även leverans av en komplett kylanläggning, ett komplett tryckluftssystem, en renings- och saneringsanläggning för rengöring av brandslangar och annan utrustning.

-  Utöver detta ska vi även installera ett komplett system för andningslufts-krompressor med tillhörande ledningar för påfyllningsramp av flaskor vid rökskydd, säger Magnus Forslund, VD Sandbäckens Rör i Uddevalla.

I projektet kommer Sandbäckens dotterbolag Sandbäckens Sprinkler Väst AB även att leverera en komplett sprinkleranläggning till byggnadens samtliga utrymmen.  

För mer information kontakta

Magnus Forslund
VD, Sandbäckens Rör i Uddevalla AB
Telefon: 070-785 13 65
E-post: magnus.forslund@sandbackens.se

Rickard Gustavsson,
VD Sandbäckens Sprinkler Väst AB
Telefon: 070-745 61 51
E-post: rickard.gustavsson@sandbackens.se

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies