Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor

Sandbäckens utför VS-installationer i Lagerkransen 3, Brunnshög

Just nu exploateras Lunds nya stadsdel, Brunnshög, som kommer att bli en ny mötesplats för människor, natur och kultur. Sandbäckens Rör i Malmö AB har erhållit förtroendet av Wästbygg AB att utföra samtliga VS-installationer i samband med byggandet av fastigheten Lagerkransen 3. Uppdraget omfattar även installation av spillvatten-, tappvatten- och värme.

Lagerkransen 3 är ett flerbostadshus som kommer att omfatta 82 hyreslägenheter. Lägenheterna kommer att utrustas med det senaste inom fastighetsteknik där hyresgästerna exempelvis kommer att kunna visualisera och styra sin energianvändning samt mäta den egna vattenkonsumtionen, detta i syfte att minska sin egna förbrukning. Tanken är också att fastigheten ska utrustas med nya, innovativa uppvärmningsmetoder som tar vara på restvärme från kringliggande verksamheter för att värma upp husen och ge varmvatten till de boende.

- Jag här stolt över förtroendet och ser fram emot att vara en del av att skapa en framtidens byggnad i denna nyskapande och nya stadsdel, säger Mattas Göransson, VD, Sandbäckens Rör i Malmö AB. Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och fastigheten beräknas stå färdigställd under våren 2022. 

För mer information 

Mattias Göransson, VD Sandbäckens Rör i Malmö AB 
Telefon: 070-745 62 80 
E-post: mattias.goransson@sandbackens.se

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies