Välkommen till Sprincom, sprinklerbolaget med  verksamhet över hela Norrland 

Vi är en komplett samarbetspartner av moderna och innovativa Sprinkeranläggningar

  • Funktionella sprinkleranläggningar inom industrin, affärslokaler och offentlig sektor
  • Vi finns i Gävle, Sundsvall, Skellefteå och Borlänge
  • Vi är heltäckande från konstruktion till installation med tillhörande serviceavtal av olika sprinkleranläggningar
  • Samtliga våra sprinklermontörer har SSG-entré, ID06 och erforderliga certifikat och utbildningar enligt branschens högt ställda krav

Från servicejobb till totalentreprenad

Vi är en komplett leverantör och erbjuder våra kunder allt från minsta servicejobb till helhetslösningar på totalentreprenad. Vi erbjuder även projekteringslösningar till exempel ramhandlingar, färdiga konstruktioner och projekteringsgranskning.

Vår kompetens och erfarenhet -  din trygghet
Sprincom och våra medarbetare har de certfieringar som krävs för att du som kund ska känna dig trygg!

Länk vidare

Våra tjänster 

Våra kompetenta och erfarna medarbetare har mångårig erfarenhet av såväl konstruktion, installation som servicearbeten inom sprinkler. 

Samtliga våra montörer har SSG-entré, ID06 och erforderliga certifikat och utbildningar. 

» Vi utför allt från minsta servicejobb till helhetslösningar på totalentreprenad. 

» Vi erbjuder även våra kunder projekteringslösningar  t.ex. ramhandlingar, färdiga konstruktioner och projekteringsgranskning. 

» Vi besöker gärna Era anläggningar, eller blivande anläggningar, för rådgivning och konsultation. 

Trygghet

Vi är av SBSC certifierad anläggarfirma vattensprinkler. Detta innebär att vi har rättigheter att projektera och installera vattensprinkleranläggningar samt att vi har dokumenterade resurser och kvalificerad personal att utföra alla typer av sprinkleranläggningar

Utbildning

Utbildning av anläggningsskötare
Vi erbjuder grundläggande utbildning i sprinklerteknik och underhåll av vattensprinkleranläggningar.

Efter utbildningen ska anläggningsskötaren kunna hantera sprinkleranläggningen på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs.

Rådgivning

Det handlar om driftsäkra och kostnadseffektiva sprinklersystem som räddar liv och egendom. Vi är experter som hjälper till med rådgivning, planering och konstruktion av nya sprinklersystem eller för ombyggnation av befintliga installationer.

Vår kompetens din trygghet

Jobba hos oss

Kontakta: Sprincom AB

| Engagemang | Närhet | Kundnytta |

Kontakta oss
Skicka in en beskrivning av ditt ärende / offertförfrågan