Sandbäckens startar specialistbolag för installation av medicinska gaser

Specialistbolag medicinska gaser

Efterfrågan av specialistkompetens inom installation av medicinska gaser har under de senaste åren ökat markant. För att möta den höga efterfrågan av kompetens och resurser tar Sandbäckens ytterligare ett strategiskt steg i sin tillväxtstrategi genom att etablera ett nytt bolag, Sandbäckens Medicinska Gaser AB.

- Inom Sandbäckens har vi en lång erfarenhet av att utföra VS-installationer i tekniskt komplexa miljöer. Under de senaste åren har vi konstaterat att efterfrågan av våra tjänster inom sjukhus och vård, forskning- och laboratorium samt läkemedelsindustrin har ökat, generellt runt om i landet men specifikt i Stockholmsområdet. Därför tar vi nu steget och bildar ett separat bolag, specialiserade på installationer av medicinska gaser, säger Mats Åström, Koncernchef. Sandbäckens

Medicinska Gaser AB, kommer att ingå i Region Stockholm. Verksamheten kommer i första hand att möta marknaden i Stockholm och Mälardalen men kommer även utgöra en förstärkning och stöd till Sandbäckens VS-bolag som redan idag har specialistkompetens och egna resurser för installationer av medicinska gaser.

- Under de senaste åren har vi varit en flitigt anlitad VS-leverantör vid  ny- och ombyggnader av sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms-området. Genom vårt nya bolag kommer vi att säkerställa framtida kompetens och resurser på ett bättre sätt och därmed kunna erbjuda våra kunder en komplett leverantör och samarbetspartner, säger Anders Buskas, regionchef Sandbäckens region Stockholm.

Etableringen av Sandbäckens Medicinska Gaser AB startar per omgående och verksamheten beräknas vara redo att möta marknaden under hösten 2019.

- Vi startar nu rekryteringen av medarbetare som vill vara med att utveckla ytterligare ett företag inom Sandbäckens-koncernen, avslutar Anders Buskas.

För mer information kontakta

Mats Åström Koncernchef
e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40 

eller 

Anders Buskas Regionchef, Sandbäckens Stockholm
e-post: anders.buskas@sandbackens.se
Telefon: 070-520 33 77

Kontakta oss

Telefon: 010-557 20 30
E-post: info@sandbackens.se

Huvudkontor
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping


© Copyright 2018 Sandbäckens        SitemapCookies