Nyheter    |   Jobba hos oss

​Sandbäckens breddar verksamheten inom brandskydd

Publicerad 1 okt 2019

Sandbäckens breddar verksamheten

Vid styrelsemöte den 18 september 2019 beslutades att Sandbäckens tar det strategiska steget att bredda verksamheten inom teknikområdet brand, brandskydd och sprinkler till att även omfatta vattendimma, gassläckning och brandlarm.

Sandbäckens affärsområde Sprinkler är idag en av Sveriges ledande sprinkler-leverantörer och består av fyra bolag, Sandbäckens Sprinkler Väst, Sandbäckens Sprinkler Mitt, Mälar Sprinkler AB och Sprincom AB.  Fram till idag har verksamheterna i första hand varit inriktad på installation och service av vattensprinkleranläggningar inom industrier, offentliga lokaler, sjukhus och bostäder.

Nu tar Sandbäckens steget att komplettera sitt erbjudande till marknaden till att även omfatta installation av vattendimma, gassläckningssystem och brandlarm.

- Vi har under en längre tid mött en ökad efterfrågan från våra kunder till alternativa brandskyddslösningar och då framförallt vattendimma. Vi tar nu steget och startar ett långsiktigt arbete med att utveckla attraktiva och hållbara erbjudanden mot kunder och miljöer som ställer speciella krav på en trygg brandsäkerhet, säger Per Herrlin, Affärsområdeschef Sandbäckens Sprinkler.

Arbetet med att etablera Sandbäckens nya verksamhet med tillhörande erbjudande till marknaden kommer att ledas av Per Herrlin i ett nära samarbete med Sandbäckens övriga dotterbolag. Verksamheten beräknas vara på plats vid årsskiftet 2019/2020.

- Vi startar omgående rekryteringen av duktiga och erfarna medarbetare till vår nya verksamhet. I våras genomförde vi en rekryteringskampanj i syfte att hitta potentiella VDar och nyckelpersoner för nya verksamheter och bolag inom Sandbäcken-koncernen. Återkopplingen var positiv och vi öppnar nu dörrarna igen för fler entreprenörer som vi vara med att bygga framtidens Sandbäckens. Särskilt välkomna att höra av sig hälsar jag personer som vill vara med och utveckla affärsområde Sprinkler eller specifikt vår nya verksamhet inom vattendimma och gassläckningssystem,  avslutar Per Herrlin.

För mer information kontakta

Per Herrlin
Affärsområdeschef Sandbäcken Sprinkler
e-post: per.herrlin@sandbackens.se
Telefon: 070-745 62 20

Alt

Mats Åström
Koncernchef Sandbäckens
e-post: mats.astrom@sandbackens.se
Telefon: 072-050 22 40

Referenser - pågående arbeten hos Sandbäckens just nu.

Partnering vid VS-entreprenad

Kalmars nya psykiatrilokaler

Som totalentreprenör i ett partneringsavtal utför Sandbäckens VS-installationerna i samband med fas 2 i byggandet av Kalmars nya psykiatrilokaler. Uppdraget omfattar samtliga installationer inom VS och medicinska gaser i den nya byggnaden.

Serviceavtal av fjärrvärmeanläggningar

Mälardalens Energi & Miljö

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) har tecknat årsavtal med Sandbäckens avseende nybyggnad och underhåll av fjärrvärmekulvertar. Avtalet är ett av flera årsavtal som Sandbäckens har med energibolag i framförallt mellansverige. 

Strategiskt samarbetsavtal

Ny- och ombyggnader i Nacka

NCC och Sandbäckens har tecknat har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal i samband om- och nybyggnation av fjorton projekt avseende skolor, förskolor och idrottshallar i Nacka kommun. Sandbäckens uppdrag är att projektera och leverera kompletta VS- och sprinklerpaket i samband med projekten.

Komplett sprinkleranläggning

Torp Köpcentrum, Uddevalla

Som totalentreprenör levererar Sandbäckens Sprinkler en komplett sprinkleranläggning I Torp Köpcentrum i Uddevalla. Uppdraget omfattar även en bassäng och pumpcentral med tillhörande pumpar dimensionerat till det totalt cirka 60 000 m2 stora köpcentret. 

Huvudkontor: Sandbäckens, Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping 
Telefon: 013- 37 47 80      Fax: 013- 10 18 28       E-post: info@sandbackens.se

© Copyright 2018 Sandbäckens        Sitemap      Cookies

KONTAKT -
JAG VILL VETA MER

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG